Pensionsåldrar i otakt riskerar att skapa nya orättvisor

Pensionsåldrarna förändras i rask takt. Redan dagens 65-åringar kommer att ha rätt att jobba till 68 års ålder, enligt de nya LAS-regler som Pensionsgruppen enats om.

Men regelverken för pensionåldrarna går i otakt – vilket riskerar att skapa nya orättvisor, visar en ny rapport från Sak & Liv.

ITP-avtalet har 65 år som slutålder för inbetalning av pensionspremier oavsett om det handlar om ITP 1 eller ITP 2. Det innebär att i ett ITP1-företag kan en 66-årig tjänsteman jobba sida vid sida med en 64-åring – men endast 64-åringen har rätt till inbetalda pensionspremier. I de statliga och kommunala avtalen däremot följer rätten till inbetalda pensionspremier LAS-åldern. Det kommunala avtalet innebär dessutom en rätt till pensionspremier även för den som arbetar efter LAS-åldern.

I rapporten kan du ta del av en kartläggning av de högst varierande åldersgränserna i de mest betydelsefulla tjänstepensionsavtalen.

Du som är Sak & Liv Premium-kund kan klicka här för att ladda ned rapporten.

26 mars, 2018
Gunnar Loxdal
0706946048