SABOF överlåter sitt kvarvarande försäkringsbestånd till HDI Global

SABO Försäkrings AB har ansökt om Finansinspektionens tillstånd att verkställa ett avtal som innebär att SABO Försäkring överlåter hela sitt kvarvarande försäkringsbestånd till HDI Global SE.

HDI Global SE är ett europeiskt industriförsäkringsbolag i den tyska HDI-Gerling-koncernen. Via sitt Köpenhamnskontor erbjuder man bland annat byggfelsförsäkring på den svenska marknaden. HDI Global samarbetar med Cunningham Lindsey Sweden när det gäller byggfelsförsäkring i Sverige. 

SABOF är under avveckling, och har tidigare beslutat att avveckla befintliga försäkringsengagemang som riskbärare, och därefter återlämna försäkringskoncessionen. 

Under förra året beslutade SABO Försäkring att överlåta sitt försäkringsbestånd av fastighetsförsäkring till Gjensidige. Avtalet om beståndsöverlåtelsen godkändes vid en extra bolagsstämma i SABOF den 21 april.

Sabo Försäkring bildades 1993. Bolaget har meddelat försäkring i huvudsak till kommunala bostadsföretag som också utgör Sabos medlemmar. Man har i dag 92 ägare bland kommunala bostadsföretag varav Sabo är störst, och ett 60-tal företag som kunder.

Bolaget har de senaste åren uppvisat förluster. Av SABO Försäkrings AB:s årsredovisning för 2016 framgår att premieintäkterna ökade något till 4,8 (4,7) miljoner kronor. Det tekniska resultatet efter skatt låg på –6,2 (–1,6) miljoner kronor framförallt beroende på ökade skadekostnader.

26 mars, 2018
Gunnar Loxdal
0706946048

KoV kritiserar marknadsföring av Santanders låneskyddsförsäkring

11 timmar Läs mer
Lina Gooch ska ansvara för Folksams Idé och Produktion
16 timmar Läs mer
PRENUMERERA GRATIS!
FÅ NYHETERNA DIREKT I INKORGEN
Norska skadebolags combined ratio förbättrades till 93,1%
9 timmar Läs mer

Enerfy läggs ned! Greater Than avslutar samarbetet med Moderna

16 timmar Läs mer
Återbäringen höjs till 5 % på Pensionsmyndighetens tradförsäkring
11 timmar Läs mer
"Marknaden brukar fungera som sämst när man behöver den som mest."
Riksbankchef Stefan Ingves om läget under corona-krisen
Gofido + Bliwa = sant! Hemförsäkringen ska kombineras med liv
15 timmar Läs mer
HFD: Lendifys tjänster ska vara helt momsbefriade
3 dagar Läs mer
Per Frennberg utsågs till ny ordförande för Sjunde AP-fonden
3 dagar Läs mer
FI planerar undersökningar av cyberrisker, hållbarhet och flytträtt
3 dagar Läs mer
Nu är det klart: Gofido väljer Eir Försäkring som försäkringsgivare
3 dagar Läs mer
Försäkringsbolagens kapital rasade med 354 miljarder kronor Q1
3 dagar Läs mer