SABOF överlåter sitt kvarvarande försäkringsbestånd till HDI Global

SABO Försäkrings AB har ansökt om Finansinspektionens tillstånd att verkställa ett avtal som innebär att SABO Försäkring överlåter hela sitt kvarvarande försäkringsbestånd till HDI Global SE.

HDI Global SE är ett europeiskt industriförsäkringsbolag i den tyska HDI-Gerling-koncernen. Via sitt Köpenhamnskontor erbjuder man bland annat byggfelsförsäkring på den svenska marknaden. HDI Global samarbetar med Cunningham Lindsey Sweden när det gäller byggfelsförsäkring i Sverige. 

SABOF är under avveckling, och har tidigare beslutat att avveckla befintliga försäkringsengagemang som riskbärare, och därefter återlämna försäkringskoncessionen. 

Under förra året beslutade SABO Försäkring att överlåta sitt försäkringsbestånd av fastighetsförsäkring till Gjensidige. Avtalet om beståndsöverlåtelsen godkändes vid en extra bolagsstämma i SABOF den 21 april.

Sabo Försäkring bildades 1993. Bolaget har meddelat försäkring i huvudsak till kommunala bostadsföretag som också utgör Sabos medlemmar. Man har i dag 92 ägare bland kommunala bostadsföretag varav Sabo är störst, och ett 60-tal företag som kunder.

Bolaget har de senaste åren uppvisat förluster. Av SABO Försäkrings AB:s årsredovisning för 2016 framgår att premieintäkterna ökade något till 4,8 (4,7) miljoner kronor. Det tekniska resultatet efter skatt låg på –6,2 (–1,6) miljoner kronor framförallt beroende på ökade skadekostnader.

26 mars, 2018
Gunnar Loxdal
0706946048