ARN: Uppdateringsrutiner inget skäl att vägra bilförsäkring

Nej, att ett försäkringsbolag inte har uppdaterade bilregister innebär i sig inte att det inte ska vara möjligt att teckna en bilförsäkring. Försäkringen ska därmed gälla från den tidpunkt som försäkringstagaren hörde av sig och ville teckna försäkringen, skriver ARN i ett färskt beslut.  

I augusti förra året hörde en försäkringstagare av sig till SBM Försäkring för att teckna en BilPlus-försäkring för en bil som han var på väg att köpa. 

Första gången han hörde av sig blev svaret att det inte gick att teckna försäkringen just då eftersom det var problem med datasystemet. Mellan den 16 och den 18 augusti – då bilen köptes – hörde han av sig via e-post inte mindre än fyra gånger för att få teckna försäkringen. 

Den 23 augusti svarade bolaget att det inte gick att teckna någon försäkring eftersom försäkringstagarens bolag inte stod angivet som ägare till bilen. Bolaget fick nämligen en uppdatering av ägarregistret endast en gång per vecka, och ägarbytet den 18 augusti fanns därför inte registrerat i bolagets kopia av registret. Men veckan därpå var registret uppdaterat, och försäkringstagaren betalade in försäkringspremien den 4 september. 

Det bar sig inte bättre än att bilen under mellantiden – den 24 augusti – hann råka ut för en skada. Försäkringen i SBM skulle enligt villkoren ha täckt kostnaden för självrisken vid skadan. SBM nekade utbetalning med hänvisning till att försäkringen inte börjat gälla när skadan inträffade. Istället började försäkringen gälla först den 4 september när premien betalades in, menade SBM.   

Försäkringstagaren vände sig då till Allmänna reklamationsnämnden och hänvisade till att försäkringsbolagets egen kundinformation säger att försäkringen gäller från den tidpunkt då en försäkringstagare hör av sig för att teckna försäkringen. 

Allmänna reklamationsnämnden gav försäkringstagaren rätt: Försäkringen började gälla redan den 18 augusti och han ska därför få ersättning för självrisken för skadan som inträffade den 24 augusti. Så här skriver ARN i sin rekommendation:

– Från bolagets sida har det inte framförts något som tyder på att bolaget, när NN begärde att få teckna försäkringen, inte hade fått de uppgifter som behövdes. Enligt nämndens mening utgör bolagets uppdateringsrutiner inte en så försäkringsmässigt vägande omständighet att den utgör särskilda skäl att vägra försäkring. Inte heller i övrigt har bolaget anfört något som kan utgöra särskilda skäl för vägran.

Här kan du som har ett Sak & Liv Premium-abonnemang ta del av ARN-beslutet. 

9 april, 2018
Gunnar Loxdal
0706946048