Skandia och Nordea Liv med i nytt stresstest för försäkringsgrupper

Två försäkringsgrupper från Sverige kommer att ingå i ett europeiskt stresstest senare i år: Nordea Liv grupp och Skandia grupp.

Det är den europeiska försäkrings- och tjänstepensionsmyndigheten Eiopa som genomför ett stresstest av 42 europeiska försäkringsgrupper för att testa deras motståndskraft mot kraftiga marknadsförändringar med mera. Testet inleds med en workshop på måndag med representanter för försäkringsbranschen i Europa. 

Eiopa avser även att genomföra ett separat test när det gäller cyberrisker. 

Resultatet av stresstestet väntas bli offentligt i december. 

Här kan du läsa mer om det europeiska stresstestet. 

13 april, 2018
Gunnar Loxdal
0706946048