Fyra nya ledamöter valdes in i styrelsen för Svensk Försäkring

• Johanna Okasmaa Nilsson, Swedbank Försäkring, ny i styrelsen. 

Fyra nya ledamöter valdes i dag in i styrelsen för Svensk Försäkring.

De fyra nya ledamöterna som valdes in vid dagens årsmöte är Fredrik Bergström, Länsförsäkringar, Claes Carlson, Danica Pension, Anders Moberg, AFA och Johanna Okasmaa Nilsson, Swedbank Försäkring.

Bengt-Åke Fagerman fortsätter som oberoende styrelseordförande. Patrick Bergander, Trygg-Hansa, omvaldes till vice ordförande. 

De övriga ledamöter som ingår i styrelsen efter dagens årsmöte är Magnus Billing, Alecta, Leif Eliasson, Moderna Försäkringar, Jens Henriksson, Folksam, Torbjörn Magnusson, If, Johan Nystedt, Nordea Liv & Pension, Frans Lindelöw, Skandia, Louise Sander, Handelsbanken Liv, Johan Sidenmark, AMF Pension, David Teare, SEB Pension och Christina Lindenius, Svensk Försäkring.

15 maj, 2018
Gunnar Loxdal
0706946048