Per Bolund: Ny IORP-lagstiftning ska träda i kraft i april 2019

Regeringen utgår fortfarande från att den nya lagstiftningen om tjänstepensionsbolag, baserad på EU:s IORP2-direktiv, ska kunna träda i kraft i april nästa år. Det framgick när finansmarknadsminister Per Bolund framträdde på Svensk Försäkrings årsmöteskonferens under tisdagen. 

Det har tidigare sagts att en lagrådsremiss om lagstiftningen om tjänstepensionsbolag ska komma under hösten, med siktet inställt på november. Den kommande lagrådsremissen blir baserad på tjänstepensionsföretagsutredningens betänkande ”En ny reglering för tjänstepensionsföretag” och Finansinspektionens rapport ”Förslag till kapitalkravsreglering för tjänstepensionsföretag”, och innehåller bland annat förslag på regelverk för den nya bolagsformen tjänstepensionsföretag. 

Per Bolund meddelade vid årsmöteskonferensen att siktet är instället på att en proposition med den nya lagstiftningen ska kunna läggas fram i januari 2019. 

I sitt anförande tryckte också Per Bolund på vikten av en hållbar utveckling, och på försäkringsbranschens roll i detta. 

15 maj, 2018
Gunnar Loxdal
0706946048