Rådgivare brast i dokumentation – Swedsec återkallar licensen

SwedSec har beslutat att återkalla licensen för en försäkringsrådgivare mot bakgrund av att han har avstått från företagets krav på dokumentation och arkivering vid tecknande av försäkring. 

Försäkringsrådgivaren är anställd vid ett SwedSec-anslutet företag och hade tidigare en aktiv SwedSwec-licens. 

Det var företaget självt som anmälde till SwedSec att rådgivaren vid flera tillfällen frångått gällande regelverk när det gäller krav på dokumentation av försäkrings- och investeringsrådgivning. Företaget har också konstaterat brister i arkiveringsrutiner. Totalt handlar det om sex fall av bristande dokumentation. Bristerna kom fram när en kund framförde klagomål mot hans rådgivning. Klagomålet resulterade då i att företaget fick ersätta kunden med 20 000 kr. 

Försäkringsrådgivaren har själv framfört att han inte fått någon tydlig information om vilken skyldighet han hade när det gäller dokumentationen, och att arbetsbelastningen tidvis under förra året var extrem. Han har på grund av företagets anmälan sagt upp sig från sin tjänst.

Så här skriver SwedSec i sitt beslut om återkallelse: 

– Disciplinnämnden finner sammantaget att licenshavaren genom de upprepade överträdelserna så allvarligt har åsidosatt vad som ålegat honom i tjänsten att hans licens bör återkallas. Med hänsyn till omständigheterna kan återkallelsen tidsbegränsas, vilket SwedSec inte har motsatt sig.

Här kan du ta del av Swedsecs beslut. 

15 maj, 2018
Gunnar Loxdal
0706946048

Christer Ragnar vann i domstol om skatt på uttag ur k-försäkring

11 timmar Läs mer
Johannes Ekström utsedd till ny CFO för mySafety Group
17 timmar Läs mer
PRENUMERERA GRATIS!
FÅ NYHETERNA DIREKT I INKORGEN
10,3 procents avkastning i Tredje AP-fonden första halvåret
10 timmar Läs mer

Nytt verktyg från SEB ska lyfta fram ojämlikheten i pensionerna

15 timmar Läs mer
Itello förvärvade norska konsult- och aktuariebolaget Eikos AS
12 timmar Läs mer
"Staten är evig och långsint och vi kommer inte ge oss."
Pensionsmyndighetens generaldirektör Daniel Barr kommenterar processen mot Allra (SvD 6/8 2019)
Greater Than ökade omsättningen med 19 procent andra kvartalet
13 timmar Läs mer
Afa: Lärarna blir sjukskrivna när terminen startar
17 timmar Läs mer
100 euro i rabatt för Sak & Livs läsare på årets stora europeiska event om skadehantering!
18 timmar Läs mer
Alm Brand uppjusterar helårsprognosen efter resultatet första halvåret
1 dag Läs mer
Alexander Santrisi går till Säkra Stockholm Nowa AB
1 dag Läs mer
Domstol tvingar Växjö kommun att göra om förmedlarupphandling
1 dag Läs mer