Rådgivare brast i dokumentation – Swedsec återkallar licensen

SwedSec har beslutat att återkalla licensen för en försäkringsrådgivare mot bakgrund av att han har avstått från företagets krav på dokumentation och arkivering vid tecknande av försäkring. 

Försäkringsrådgivaren är anställd vid ett SwedSec-anslutet företag och hade tidigare en aktiv SwedSwec-licens. 

Det var företaget självt som anmälde till SwedSec att rådgivaren vid flera tillfällen frångått gällande regelverk när det gäller krav på dokumentation av försäkrings- och investeringsrådgivning. Företaget har också konstaterat brister i arkiveringsrutiner. Totalt handlar det om sex fall av bristande dokumentation. Bristerna kom fram när en kund framförde klagomål mot hans rådgivning. Klagomålet resulterade då i att företaget fick ersätta kunden med 20 000 kr. 

Försäkringsrådgivaren har själv framfört att han inte fått någon tydlig information om vilken skyldighet han hade när det gäller dokumentationen, och att arbetsbelastningen tidvis under förra året var extrem. Han har på grund av företagets anmälan sagt upp sig från sin tjänst.

Så här skriver SwedSec i sitt beslut om återkallelse: 

– Disciplinnämnden finner sammantaget att licenshavaren genom de upprepade överträdelserna så allvarligt har åsidosatt vad som ålegat honom i tjänsten att hans licens bör återkallas. Med hänsyn till omständigheterna kan återkallelsen tidsbegränsas, vilket SwedSec inte har motsatt sig.

Här kan du ta del av Swedsecs beslut. 

15 maj, 2018
Gunnar Loxdal
0706946048