Moderat riksdagsfråga om oförsäkrade läkemedel

Vad tänker socialförsäkringsminister Annika Strandhäll göra för att komma till rätta med problemet att patienter får oförsäkrade läkemedel utan information om detta? Den frågan ställer moderata riksdagsledamoten Jenny Petersson i riksdagen. 

Läkemedelsförsäkringen är ett frivilligt åtagande från läkemedelsbolagen. Patienter som i samband med hälso- och sjukvård har drabbats av en läkemedelsbiverkan kan genom läkemedelsförsäkringen få ersättning för personskada.

Enligt frågeställaren är det en viktig fråga att det säljs läkemedel som saknar läkemedelsförsäkring på apoteken, och att ett antal patienter varje år skadas av dessa läkemedel.

– Detta är en fråga som är viktig ur patientsäkerhetssynpunkt samtidigt som det inte skulle medföra några stora kostnader för att komma till rätta med att information om huruvida läkemedlet är försäkrat eller oförsäkrat når patienten, skriver Jenny Petersson i sin riksdagsfråga.

Jenny Petersson skriver att skyddet vid läkemedelsskada är en viktig patientsäkerhetsfråga.

– Rimligtvis borde patienten ha möjlighet att kunna välja ett annat utbytbart försäkrat läkemedel inom förmånen.  Men i dag finns ingen informationsskyldighet som skyddar och stärker patientens konsumentmakt, heter det i riksdagsfrågan.

Frågan har varit upp tidigare i riksdagen, så väl frågeställaren Jenny Petersson som liberalen Barbro Westerholm har tagit upp ämnet till diskussion. 

Här kan du ta del av hela riksdagsfrågan. 

16 maj, 2018
Gunnar Loxdal
0706946048