Riksdagsbeslut i dag om skatt på sjukvårdförsäkring

• Ögonblicksbild från gårdagens riksdagsdebatt. 

I dag klockan 16 väntas riksdagen fatta beslut om att införa förmånsskatt för vård och för sjukvårdsförsäkringar som har betalats av arbetsgivaren. 

Skatteutskottet har tidigare beslutat att ställa sig bakom regeringens proposition ”Slopad skattefrihet för förmån av hälso- och sjukvård”. Förslaget innebär att det blir förmånsskatt för arbetstagare som får förmåner av sin arbetsgivare i form av privat hälso- och sjukvård och sjukvårdsförsäkringar.

Från allianspartierna har man deklarerat att man visserligen inte är för den nya lagstiftningen, men att man avstår från att rösta emot den eftersom man inte vill sabotera budgetprocessen. Detta eftersom denna nya skatt är en del i regeringens budget. 

Den nya lagstiftningen debatterades i går i riksdagen och i dag är det alltså dags för beslut. 

Enligt förslaget ska samma regler gälla oavsett om förmånen rör privat eller offentligt finansierad hälso- och sjukvård. Det innebär att arbetstagare ska förmånsbeskattas även för förmåner i form av privat hälso- och sjukvård och att arbetsgivare ska kunna göra avdrag för sådana kostnader. Skattefrihet ska fortfarande gälla när en arbetstagare som blir sjuk vid utlandstjänstgöring får förmåner i form av vård och läkemedel, för statligt anställda som är stationerade utomlands samt vid insatser som företagshälsovård, förebyggande behandling och rehabilitering.

De nya reglerna föreslås börja gälla den 1 juli 2018.

Här hittar du mer information om ärendets gång i riksdagen. 

Här kan du följa omröstningen i riksdagen via webb-tv. 

16 maj, 2018
Gunnar Loxdal
0706946048