Fosak genomförde sitt första årsmöte i Stockholm

Den 24 maj genomfördes det första årsmötet för den nystartade organisationen för förmedlare av skadeförsäkring Fosak – Försäkringsorganisationen Sak.

I samband med årsmötet, som hölls i Stockholm, informerade representanter från Finansinspektionen och Finansdepartementet om aktuella frågor kring lagstiftning och tillsyn. Per Nordkvist från Finansinspektionen berättade bland annat om arbetet med nya föreskrifter. Peter Sjöberg på Finansdepartementet beskrev tankarna bakom det nya IDD-regelverket, som han varit ansvarig för att implementera i svensk lagstiftning.

Vid årsmötet valdes två nya styrelseledamöter in i Fosak: Magnus Carlqvist från Göteborg och Ola Sjölin från Hässleholm. Sedan tidigare består styrelsen av Erick Lindmark, Freddy Askelöf och Johan-Eric Holmström.

31 maj, 2018
Gunnar Loxdal
0706946048

Söderberg & Partners handlar upp tågförsäkring åt länstrafikbolag

11 timmar Läs mer
Rekordmånga fällningar hittills i år av Swedsecs disciplinnämnd
12 timmar Läs mer
PRENUMERERA GRATIS!
FÅ NYHETERNA DIREKT I INKORGEN
Alecta rekryterade tre nya nyckelmedarbetare till fastighetsbolaget
14 timmar Läs mer

AMF investerar 300 miljoner kr i snabbväxande techbolaget Yubico

18 timmar Läs mer
Så arbetar Itello med de omfattande migreringsprojekten
18 timmar Läs mer
"Det blir svårt att finansiera försäkringsskador med premier, när nästan alla försäkringstagare ska ha ut ersättning samtidigt."
Jonas Frycklund, biträdande chefekonom på Svenskt Näringsliv, i Svenska Dagbladet om varför skador av pandemier är svåra att försäkra.
Safeture inleder samarbete med israeliskt riskanalysföretag
19 timmar Läs mer
Niklas Hjert: Så ska vi göra de avtalade försäkringarna mer kända
1 dag Läs mer
Två ytterligare förmedlarbolag lämnar Säkra och går till Tydliga
1 dag Läs mer
Nordea Liv i Norge tar över pensioner för 4,1 Mdr kr från Frende Forsikring
1 dag Läs mer
Hedvig får nu in 6 procent av alla nytecknade hemförsäkringar
1 dag Läs mer
Folksam: Många är klimatmedvetna — men få anpassar sitt sparande
1 dag Läs mer