Tidigare anställd tvingas betala 400 000 kr i skadestånd till Willis

En tidigare anställd vid Willis AB ska nu betala 400 000 kronor till företaget enligt en färsk dom i Borås tingsrätt för att ha förberett konkurrerande verksamhet under sin anställning, och för att ha orsakat kundförluster.

Personen var tidigare anställd vid Willis i Göteborg, fram till 2016 då han slutade. Kort därefter startade han en egen verksamhet inom försäkringsförmedling.

Willis har bland annat anmärkt på att han i samband med att han slutade valde att ta med sig kopior på en rad olika dokument från Willis. Det rörde sig om fullmaktsmallar, avtalsmallar, kontaktuppgifter till Willis kunder, policys, kundserviceplaner, kopior på kunders försäkringsvillkor, utvärderingsblanketter, offerter avseende kunders försäkringar, anbudsuppgifter, uppgifter om kunders försäkringspremier, försäkringsbevis och försäkringsbrev, kunders rutiner vid skador med mera. Willis menade i sin stämningsansökan att han röjt företagshemligheter.

Han hade också vidarebefordrat e-post till sitt privata mejlkonto.

En rad kunder sade enligt Willis upp sina avtal med Willis i samband med att den anställde slutade, och blev istället kunder i det företag där han klev in som VD.

Den tidigare anställde tillbakavisade anklagelserna från Willis.

Domstolen anser däremot i sin dom att det får anses bevisat att den anställde påbörjade konkurrerande verksamhet under sin anställning.

– Det råder ingen tvekan om att NN genom detta har brutit mot lojalitetsplikten, företagspolicyn och hans anställningsavtal, skriver tingsrätten i sin dom.

Den tidigare anställde döms nu att betala 300 000 kr i allmänt skadestånd till Willis. Till det kommer en ersättning till Willis för de kundförluster som orsakats, på 100 000 kronor.

Däremot behöver den tidigare anställde inte betala ett vitesbelopp som fanns föreskrivet i anställningskontraktet. Anställningsavtalet innebär att den anställde vid brott mot tystnadsplikten skulle betala ett vite motsvarande tolv månadslöner samt vid överträdelse av konkurrensbegränsningsklausulen ska betala ett vite till Willis motsvarande sex månadslöner. Sammantaget skulle det beloppet ha uppgått till cirka 1,1 miljoner kronor. Domstolen tillbakavisade detta yrkande med hänvisning till att det innebar en otillåten ändring av talan.

5 juni, 2018
Gunnar Loxdal
0706946048