Försäkringsbranschen först ut i granskning av GDPR-efterlevnad

Datainspektionen meddelade under fredagen att försäkring är en av de branscher som kommer att granskas allra först när Datainspektionen genomför en undersökning av hur väl olika företag och organisationer lever upp till det nya GDPR-regelverket. 

Det som kontrolleras i en första vända är att de företag och myndigheter som är skyldiga att utse ett dataskyddsombud, också har gjort det.

Enligt dataskyddsförordningen är alla myndigheter skyldiga att utse dataskyddsombud. Det gäller även företag, vars kärnverksamhet innebär regelbunden och systematisk övervakning av de registrerade i stor omfattning samt organisationer som i stor omfattning hanterar känsliga personuppgifter eller personuppgifter som rör fällande domar och överträdelser.

Bland de organisationer som har valts ut ut för kontroll finns – förutom myndigheter – privata vårdgivare, kollektivtrafik, fackförbund, teleoperatörer, försäkringsbolag och banker.

Enligt tidningen Pensioner & Förmåner är de försäkringsbolag som ska granskas följande: Danica Pension Försäkringsaktiebolag, Idun Liv Försäkring AB, Accept Försäkringsaktiebolag, DARAG Försäkring AB och Solid Försäkringsaktiebolag. Urvalet av bolag gjorts bland dem som ännu inte anmält något dataskyddsombud.

 

Datainspektionens granskning beräknas vara klar i slutet av augusti.

Här hittar du Datainspektionens beskrivning av det nya GDPR-regelverket.

10 juni, 2018
Gunnar Loxdal
0706946048