Gjensidige vann i domstol i miljontvist med Kalmar Biogas

• Kalmar Biogas anläggning i Tegelviken i Kalmar.

Gjensidige har vunnit en domstolstvist med Kalmar Biogas AB, som stämt försäkringsbolaget på 1,1 miljoner kronor efter en skada. Kalmar Biogas tvingas nu betala rättegångskostnaderna på knappt 0,5 miljoner kronor.  

År 2015 inträffade en skada vid gasföretaget Kalmar Biogas AB. När en axel till omröraren i rötgaskammaren gick av, tvingades företaget avbryta produktionen under drygt tre månader. Det dröjde hela sju månader innan bolaget kunde återuppta driften fullt ut. 

Via en försäkringsförmedlare hade Kalmar Biogas AB tecknat enförsäkring hos Gjensidige, som bland annat omfattade avbrottsskydd.

Men omfattades verkligen rötgaskammaren av bolagets försäkring i Gjensidige? Nej, tyckte försäkringsbolaget, eftersom kammaren ägdes av Kalmar kommun och bara arrenderades av bolaget. Dessutom menade Gjensidige att det inte handlade om en försäkringsbar skada, utan att omrörarens axel gått av på grund av förslitning. 

Kalmar Biogas valde då att stämma Gjensidige på 1,1 miljoner kronor. 

Men domstolen gick i en färsk dom från Stockholms tingsrätt på försäkringsbolagets linje. Eftersom det inte uttryckligen stod i försäkringsavtalet att ägaren Kalmar kommun var medförsäkrad, omfattades inte rötgaskammaren av försäkringen. 

– Pa° grund av det anfo¨rda finner tingsra¨tten att den hos Kalmar Biogas uppkomna avbrottsskadan inte omfattas av den av bolaget tecknade fo¨rsa¨kringen hos Gjensidige. Den kan alltsa° inte regleras genom den fo¨rsa¨kringen, skriver tingsrätten i sin dom.

11 juni, 2018
Gunnar Loxdal
0706946048