If: Torkan kan leda till omfattande översvämningar

Försommaren har varit extremt torr i stora delar av landet. Paradoxalt nog kan det leda till ökad risk för översvämningar och vattenskador, varnar If Skadeförsäkring i dag på morgonen. 

Förklaringen till den ökade risken för vattenskador är att den nu uttorkade och stenhårda jorden inte hinner dra till sig regnvattnet.

– Vi ser många översvämningsskador i källare när det kommer nederbörd efter perioder av lång torka. Marken är så hård och torr att den inte släpper igenom regnet, och vattnet tar andra vägar, säger Mats Larsson, skadeinspektör på försäkringsbolaget If, i en presskommentar.

If föreslår nu att ägare av hus källare eller garage under marknivå ska förbereda sig för att minska risken för vattenskador.

– Gör vad du kan för att stoppa vattnet. Se till att hålla skräp borta från de brunnar som finns, till exempel i källartrappan och i garaget. Förbered gärna invallning för att leda bort vattnet från huset, det vill säga fyll plastsäckar eller tuber med sand, jord eller vatten, och se till att de håller tätt mot marken och varandra och placera runt huset. Se också till att tömma källaren och garaget på vattenkänsliga saker, säger Mats Larsson.

11 juni, 2018
Gunnar Loxdal
0706946048