Konsumentverket: Villkor i bilförsäkringar strider mot lagen

Konsumentverket har under våren granskat tolv bilförsäkringar och funnit att det finns brister och otydligheter i en majoritet av dem. I vissa fall strider avtalsvillkoren mot lagen. 

Det är inte lätt som konsument att reda ut exakt vad en försäkringen omfattar. Avtalsvillkoren kan vara mer än 80 sidor långa och förmodligen är det få som läser igenom så många sidor. De flesta tar förmodligen bara del av det som lyfts fram i informationen före köpet, eller i reklamen.

– Ändå är det viktigt att bilägaren får koll på vad som ingår. Det gäller att förstå vilket skydd man har och ta ställning till om man behöver tillägg eller inte. En risk är att man tror att försäkringen är mer omfattande än vad som är fallet och att man upptäcker det först när en skada inträffat. Man kan också vara överförsäkrad, det vill säga betalar för tillägg som man inte behöver, säger Elin Steno, jurist vid Konsumentverket, i en presskommentar.

Det innebär att bolagen måste presentera innehållet och begränsningarna på ett enkelt och tydligt sätt. Det gäller också att inte lova för mycket i reklamen och på så vis skapa en övertro på försäkringen. 

– Vi ser att företagen gärna använder svepande formuleringar med orden ”tryggt” och ”enkelt”, utan att närmare förklara vad det betyder. Försäkringen kan därför se ut att ha fördelar som andra inte har. Det kan skapa fel förväntningar hos konsumenten, säger Elin Steno.

I sin analys har Konsumentverket funnit skrivningar som kan tolkas som att försäkringen ersätter alla skador oavsett vad som hänt. Ibland ges det även intryck av att en hyrbil inte kostar något extra, trots att konsumenten måste betala en del själv.

Konsumentverket påpekar också att när bolag lyfter fram personer som vittnar om försäkringens förträfflighet måste de vara verkliga, annars ska det framgå att de inte är det.

Myndigheten har även stött på avtalsvillkor som strider mot lagen eller är olämpliga eftersom balansen mellan bolag och konsument blir skev, till bolagens fördel:

• Ett exempel är krav på att polisanmäla skada på en viss ort, när man numer oftast anmäler skada på webben eller per telefon.

• Ett annat exempel är felaktig information om Allmänna reklamationsnämnden, något som gör att konsumenten kan missa möjligheten att få hjälp vid en tvist.

• Ett tredje exempel är villkor som begränsar konsumentens rätt att välja ombud vid en tvist.

De bolag som ingått i granskningen har fått ta del av resultatet. Konsumentverket kommer att följa upp de brister som uppmärksammats.

Här hittar du hela Konsumentverkets granskning.

13 juni, 2018
Gunnar Loxdal
0706946048