Nu klart för beståndsöverlåtelse från Förenade Liv till Folksam

Nu under juni har beståndsöverlåtelse registrerats från Förenade Liv Gruppförsäkrings AB till Folksam Liv respektive Folksam Sak. Avsikten är nu att bolaget ska vara avvecklat under första kvartalet 2019.

Förenade Liv arbetar med frivilliga gruppförsäkringar. Bolagets historia sträcker sig tillbaka till år 1949. 

I dag beskriver man sig som marknadsledande på gruppförsäkringar med över 850 000 försäkrade personer i cirka 1 200 företag och organisationer, i första hand för akademiker och tjänstemän. 

År 2001 köpte Folksam varumärket Förenade Liv och bolaget Förenade Liv Gruppförsäkring AB, och sedan 2012 ingår bolaget i Folksam Sak-koncernen.

Tidigare under våren anmälde bolaget till Finansinspektionen att man avsåg att genomföra överlåtelse av försäkringsbeståndet i bolaget till Folksam Liv respektive Folksam Sak. De försäkringar som överlåts till sakbolaget är gruppolycksfall och gruppsjukförsäkring. 

Finansinspektion gav den 22 maj sitt tillstånd att verkställa avtalet om beståndsöverlåtelse, och den 1 juni registrerades beståndsöverlåtelsen vid Bolagsverket.

Så här skrev Förenade Liv i sin årsredovisning för 2017 om planerna på beståndsöverlåtelse: 

– Efter rekommendation från Förenade Livs styrelse har stämman 2016 beslutat att i enlighet med moderföretagens styrelse inleda en införlivning av Förenade Livs verksamhet och avveckling av företaget. Beslutet har fattats på basis av en analys som utvisar att införlivningen är görbar samtidigt som den effektiviserar Folksam och gagnar samtliga berörda företagskollektiv. Vidare har Folksam tillsammans med Förenade Liv fattat beslut om att ingå en överenskommelse (avsiktsförklaring) mellan Folksam Sak, Folksam Liv och Förenade Liv rörande villkoren och principer kring införlivning som syftar till att ge parterna en trygghet i att införlivningen ska ske på ett korrekt sätt.

Förenade Liv Gruppförsäkrings AB hade år 2017 en sammanlagd premievolym för egen räkning på 1,1 (1,1) miljarder kronor och placeringstillgångar på cirka 3,7 (3,8) miljarder kronor. VD sedan 2016 är Kenneth Axelsson

13 juni, 2018
Gunnar Loxdal
0706946048