Pensionsmyndigheten överklagar beslut om hävd kvarstad för Allra

Pensionsmyndigheten har överklagat tingsrättens beslut att upphäva kvarstaden för ett bolag i Allra-koncernen, skriver tidningen Realtid. 

Det var den 13 juni som Stockholms tingsrätt bestämde att upphäva ett tidigare beslut om kvarstad för Allra Asset Management i Luxemburg. Pensionsmyndigheten hade ursprungligen krävt, och fått igenom, ett beslut om kvarstad med hänvisning till att det fanns risk för att Allras huvudägare skulle kunna plocka ut tillgångarna ur bolaget.

Begäran om kvarstad framfördes i samband med att Pensionsmyndigheten lämnade in en stämningsansökan där Allra krävdes på drygt 190 miljoner kronor. Efter ett överklagande av Allra beslutade tingsrätten att häva beslutet om kvarstad. 

I sitt överklagande till hovrätten av beslutet att häva kvarstaden, skriver Pensionsmyndigheten att tingsrätten har tagit fasta på omständigheter som anförts av Allra. Men dessa omständigheter är i hög utsträckning felaktiga och missvisande, enligt Pensionsmyndigheten. 

Här kan du ta del av artikeln i Realtid. 

Här kan du som är abonnent på Sak & Liv Premium ta del av Pensionsmyndighetens stämningsansökan. (Av utrymmesskäl ingår endast de 50 första sidorna.)

20 juni, 2018
Gunnar Loxdal
0706946048