Proposition i dag om nya placeringsregler för AP-fonderna

I dag lade regeringen fram propositionen om AP-fondernas nya placeringsregler och krav på hållbara investeringar. De nya lagarna är tänkta att träda i kraft till årsskiftet.

I propositionen föreslås att fonderna inte behöver ha lika stor andel räntebärande värdepapper med låg kredit- och likviditetsrisk, att begränsningen av innehav av onoterade värdepapper tas bort och ersätts av en högsta andel illikvida tillgångar samt att det inte längre finns ett krav på att överlämna en viss andel av tillgångarna till extern förvaltning.

Samtidigt införs ett nytt mål för placeringsverksamheten – att fonderna ska förvalta fondmedlen på ett föredömligt sätt genom ansvarsfulla investeringar och ansvarsfullt ägande. 

– Det är viktigt att AP-fonderna går före och visar att det går att bidra till en hållbar utveckling och samtidigt förvalta medlen så att de ger en hög avkastning. Det känns bra att kunna gå till riksdagen med ett förslag som gör detta möjligt och som har pensionsgruppens stöd, säger finansmarknadsminister Per Bolund i en presskommentar.

Vissa ytterligare ändringar av placeringsreglerna ska tas fram i Regeringskansliet under hösten 2018. Pensionsgruppen har ställt sig bakom propositionen.

Här kan du ta del av hela propositionen. 

26 juni, 2018
Gunnar Loxdal
0706946048