Pensionsmyndigheten tillbakavisar Allras anmälan till JO

Allra har anmält Pensionsmyndigheten till Justitieombudsmannen för hanteringen av Allras fonder på premiepensionens fondtorg. Nu har pensionsmyndigheten lämnat sitt svar till JO – och myndigheten tillbakavisar – kanske inte helt överraskande – Allras kritik på alla punkter. 

Allras fonder köpstoppades i februari förra året, sedan Pensionsmyndigheten fattat misstankar mot Allras hantering av fonderna. Myndighetens utredning ledde fram till att Pensionsmyndigheten i mars förra åretavregistreradde Allra-fonderna från fondtorget, med motiveringen att fonderna brutit mot avtalet med Pensionsmyndigheten. Detta bland annat mot bakgrund av misstankar om trolöshet mot huvudman. 

Allra lämnade senare under året in en JO-anmälan mot Pensionsmyndighetens agerande, och mot myndighetens uttalanden riktade mot Allra. Allra menade bland annat att Pensionsmyndigheten överskridit sin beslutskompetens.

I sin skrivelse till JO tillbakavisar Pensionsmyndigheten att man blandat samman sina roller, utan säger sig istället bara ha informerat sparare i enlighet med sitt konsumentuppdrag. Myndigheten tillbakavisar också att en skrivelse till spararna i Allras fonder, som kritiserats av Allra, skulle utgöra ett myndighetsbeslut med koppling till systerbolaget Allra Försäkring. 

– Mot bakgrund av det ovan anförda gjorde Pensionsmyndigheten bedömningen att de var en proportionelig åtgärd att i brevet informera pensionsspararna om hur de skulle gå till väga om de hade avtal med något bolag inom Allra-koncernen som de ville säga upp, skriver Pensionsmyndigheten i sitt svar till JO.  

Här kan du som abonnerar på Sak & Liv Premium ta del av Pensionsmyndighetens skrivelse. 

2 juli, 2018
Gunnar Loxdal
0706946048