Trygg-Hansa stämmer Haparanda kommun efter översvämning

Trygg-Hansa har stämt Haparanda kommun på 243 000 kronor, sedan en försäkringstagare drabbats av att avloppsvatten från det kommunala va-nätet trängt in i fastigheten. 

För två år sedan, den 5 juli 2016, drabbades en villaägare i Haparanda av att avloppsvatten trängde upp i en golvbrunn i källaren. Avloppsvattnet stod 20 centimeter högt i källarvåningen och förstörde bland annat bastu och duschrum. 

Enligt Trygg-Hansa berodde skadan på att Haparanda kommun inte uppfyllt sina skyldigheter när det gäller va-systemet, vilket medförde att det kunde uppstå baktryck i avloppet.

– Detta har inneburit att va-anla¨ggningen inte uppfyllt de krav som kan sta¨llas vilket har lett till skada, skriver Trygg-Hansa i sin stämningsansökan.

Enligt Trygg-Hansa har kommunen inte svarat på försäkringsbolagets frågor och skadan, och stämningsansökan inges nu för att undvika preskription.

6 juli, 2018
Gunnar Loxdal
0706946048