Översvämningar står för de flesta naturskadorna i Sverige

Mer än hälften av de naturskador som inträffade under 2017 orsakades av översvämningar, visar ny statistik som tagits fram av Svensk Försäkring. 

Totalt inträffade under förra året nästan 7 000 naturskador i Sverige. Sammantaget betalade försäkringsbolagen ut drygt 303 miljoner kronor för dessa  skador.

54 procent av skadorna orsakades av vatten. Det kan exempelvis handla om kraftiga skyfall och snösmältning som orsakar översvämningar som drabbar bostäder och företag.

35 procent av naturskadorna orsakades av stormar. Jordskred, laviner och hagel svarade för sammanlagt 11 procent av naturtskadorna.

Svensk Försäkrings statistik visar också att nära hälften av alla naturskador i Sverige – 46 procent – drabbar de tre storstadslänen; Stockholms län, Västra Götalands län och Skåne län.

9 juli, 2018
Gunnar Loxdal
0706946048