Skistar har beslutat om likvidation av Fjällförsäkringar

Skistars dotterbolag Fjällförsäkringar AB har fattat beslut om likvidation. 

Styrelsen fattade den 9 mars beslutet att avveckla bolaget. Likvidationen registrerades den 25 juni. 

Beslutet om likvidation kommer inte direkt oväntat. Sedan 2015 tecknar inte längre Fjällförsäkringar AB några nya försäkringar. 

Under förra året beslutade Fjällförsäkringar att överlåta hela sitt kvarvarande bestånd till Trygg-Hansa.

Från Fjällförsäkringars sida har man tidigare hänvisat till det nya Solvens 2-regelverket, som gjort det dyrare och krångligare att driva försäkringsbolag, som ett skäl till avvecklingen. 

Fjällförsäkringar AB startade 2008. Under 2017 hade bolaget intäkter på 0,0 (11,6) miljoner kronor och ett resultat efter skatt på 0,4 (13,1) miljoner kronor.

9 juli, 2018
Gunnar Loxdal
0706946048