Konstnären Bengt Lindströms dödsbo stämmer LF Sak på 12 Mkr

• Y:et i Timrå - ett av Bengt Lindströms mest kända offentliga verk. 

Den avlidne konstnären Bengt Lindströms dödsbo kräver Länsförsäkringar Sakförsäkring AB på 12 miljoner kronor i en stämningsansökan till Stockholms tingsrätt. 

Kravet riktas från dödsboet och företaget Konstnären Bengt Lindström AB i likvidation.

Av stämningsansökan framgår att kraven är kopplade till agerandet från en advokat, numera avliden. Dödsboet har enligt stämningsansökan riktat krav mot Länsförsäkringar Sak, men fick i november förra året till svar att ärendet var föremål för preklusion.  

Vad exakt är det då som den avlidne advokaten anklagas för, och som Bengt Lindströms dödsbo menar att Länsförsäkringar Sak ska betala för? 

Det framgår inte av stämningsansökan. 

Kärande har fått i anstånd fram till den 31 augusti att inkomma med komplettering av stämningsansökan. Stämning har ännu inte utfärdats av domstolen. 

Man kan konstatera att det tycks vara en mycket komplicerad boutredning efter konstnären, där bland annat domstol har entledigat en tidigare boutredningsman. 

Så här skriver den nuvarande boutredningsmannen  advokat Ferdinand Hellers till tingsrätten: 

– Arvsskiftet efter Bengt Lindstro¨m har varit och a¨r ett synnerligen komplicerat och infekterat a¨rende. Jag a¨r med tanke pa° det, och att jag oga¨rna vill binda annan boutredningsman, om en sa°dan skulle utses efter o¨verklagande, vid na°gra processhandlingar i rubricerade ma°l, inte komfortabel med att inge en komplettering av sta¨mningsanso¨kan.

Bengt Lindström var en av Sveriges mest kända konstnärer, känd för sina färgsprakande och groteska figurer. Han finns bland annat representerad på Moderna museet och Nationalmuseum. Bengt Lindström avled 2008. 

10 juli, 2018
Gunnar Loxdal
0706946048