Modernas resultat fördubblades till 85 miljoner DKK under Q2

Trygs affärsområde Sverige – i första hand verksamheten under varumärket Moderna – förbättrade resultatet kraftigt under andra kvartalet i år. Det framgår av Tryg-koncernens kvartalsrapport i dag på morgonen.  

Det som i Tryg-koncernen är affärsområdet Sverige, och som i första hand omfattar privatförsäkring under varumärket Moderna Försäkringar, hade ett framgångsrikt andra kvartal i år.

Premievolymen i affärsområdet Sverige steg med 4,6 procent räknat i SEK. Ökningen beror framförallt på stigande premier inom djurförsäkring. I DKK räknat är det däremot en minskning till 375 (383) miljoner DKK på grund av det sjunkande värdet på den svenska kronan. Skadeutfallet sjönk till 61,6 (70,5) procent. Combined ratio minskade till fina 76,6 (88,3) procent – bäst bland Tryg-koncernens olika affärsområden. Det tekniska resultatet nära nog fördubblades till 85 (43) miljoner DKK.  

Ser man däremot till Tryg-koncernens samlade verksamhet i Sverige – inklusive både privat försäkring samt företags- och industriförsäkring – ser det inte riktigt lika ljust ut. Premievolymen för Sverige sjönk under andra kvartalet i år till 523 miljoner DKK brutto jämfört med 538 DKK jämfört med motsvarande period 2017. Combined ratio steg under kvartalet till 98,3 (88,1) procent. Det tekniska resultatet sjönk kraftigt till 7 (62) miljoner DKK. Framförallt tycks det vara skadekostnader inom affärsområdet industri som har dragit ned resultatet. 

Tryg-koncernen som helhet rapporterade för andra kvartalet stigande premieintäkterna till 4 571 (4 446) miljoner DKK. Koncernens tekniska resultat steg till 846 (810) miljoner DKK. Combined ratio för koncernen förbättrades under kvartalet till 81,4 (81,7) procent. Resultat efter skatt sjönk under kvartalet till 568 (714) miljoner DKK. 

Av rapporten framgår också att Tryg avser att expandera i övriga nordiska länder när det gäller barnförsäkring. Tidigare tog Moderna över Skandias portfölj av barnförsäkringar, och Tryg konstaterar att marknaden för denna typ av produkt är så gott som oexploaterad i Norge och Danmark.  

Här kan du ta del av hela kvartalsrapporten. 

10 juli, 2018
Gunnar Loxdal
0706946048