PTK-rapport: Allt fler tar ut pension efter 65 års ålder

De som har tjänstepensionen ITP dröjer allt längre med att ta ut sin pension. Det visar statistik som PTK presenterar i en ny rapport.

Under förra året sköt nära tre av tio ITP-försäkrade upp sitt pensionsuttag till efter 65 årsdagen. 

– Statistiken illustrerar tydligt att de som har ITP väljer att arbeta allt längre upp i åren, trots att lagen ger dem möjlighet att gå i pension redan vid 55 år. Endast 212 personer har tagit ut sin tjänstepension vid den åldern sedan 2008. Politikerna behöver istället rikta blicken mot andra faktorer än möjlighet till tidiga uttag som påverkar människors beslut om att gå i pension, säger Martin Linder, ordförande för PTK, i en kommentar.

Enligt rapporten har andelen som skjuter upp sin pension till efter 65 år har ökat från 11 procent år 2009 till 29 procent  år 2017. Endast 16 procent valde att ta ut pension före 65 års ålder.

Enligt PTK står statistiken i kontrast till vad som framförts både från Pensionsgruppen och i debatten, vilket går ut på att tjänstepensionen är hinder för ett längre arbetsliv. PTK menar att politikerna istället för att fokusera på tidiga uttag behöver möjliggöra uppehåll i uttaget av tjänstepensionen, för att skapa förutsättningar för att fler ska vilja eller orka arbeta längre upp i åren.

– Lagreglerna för tjänstepension bör ändras så att det går att pausa ett påbörjat uttag av tjänstepension. Idag är det inte möjligt. Det skulle möjliggöra för människor att återgå i arbete efter en tids hel- eller deltidspension. Detta skulle skapa bättre förutsättningar för ett långt och hållbart arbetsliv, säger Martin Linder. 

Här kan du ta del av rapporten, som presenterades första gången vid ett seminarium i Almedalen.

10 juli, 2018
Gunnar Loxdal
0706946048