Svensk Försäkring: Antalet skador gick ned 5 procent förra året

Under förra året gick antalet inträffade skador ned med 5 procent, visar ny statistik från Svensk Försäkring. Samtidigt steg de samlade skadekostnaderna med 5 procent. 

Statistiken visar att totalt inträffade 854 000 skador inom hushåll och företag under 2017, vilket var 5 procent färre än 2016. För dessa skador utbetalades sammanlagt drygt 18 miljarder kronor från försäkringsbolagen, motsvarande än ökning med 5 procent jämfört med 2016.

Den största skadekostnaden för hushållen är vattenskador i bostaden med sammanlagt drygt 2,3 miljarder kronor i kostnader. För företagen är de dyraste skadorna orsakade av brand och åska, vilket förra åeret kostade nästan 3,8 miljarder kronor.

Den vanligaste skadekategorin för hushåll är allriskskador. Under 2017 inträffade knappt 305 000 allriskskador, vilket motsvarar drygt 41 procent av samtliga skador för hushållen.

Här kan du läsa mer om Svensk Försäkrings skadestatistik

10 juli, 2018
Gunnar Loxdal
0706946048