If: Svenska folket vill promillegräns för elcykel

Sex av tio svenskar vill införa en promillegräns för förare av elcyklar, rapporterar If. 

I dag finns ingen promillegräns för elcyklar – åtminstone inte så länge de inte är så kraftfulla att de räknas som en elmoped. Det innebär att det är tillåtet att köra i trafiken på en elcykel med alkohol i blodet, så länge motorn har en effekt på högst 250 watt och inte ger något krafttillskott vid hastigheter över 25 km/tim.

– Det här tycker vi är olyckligt. Alkohol i kombination med elcykling är aldrig en bra idé. Ditt omdöme försämras när du är berusad, samtidigt som du kommer upp i höga hastigheter. Det kan bli väldigt farligt, säger Dan Falconer, motorexpert på If, i en kommentar.

Men det finns starkts stöd för att införa en promillegräns för elcyklar, enligt If som har låtit genomföra e3n enkät i ämnet. Enligt enkäten vill 61 procent av svenskarna att det ska finnas en promillegräns för elcykel.

Flera studier visar också att alkoholpåverkan kan vara en bidragande faktor vid cykelolyckor.

En studie från Statens väg och transportforskningsinstitut visar att av 236 cyklister som omkommit 2007-2015 kunde det konstateras att 27 hade alkohol i blodet. De alkoholpåverkade cyklisterna var oftare män och något yngre än de icke alkoholpåverkade.

Undersökningen genomfördes perioden 23 april–2 maj 2018 av opinions- och marknadsundersökningsföretaget YouGov på uppdrag av försäkringsbolaget If. Sammanlagt har 3 508 intervjuer genomförts via internet med män och kvinnor 18 år och äldre.

11 juli, 2018
Gunnar Loxdal
0706946048