Nordea erbjuder grön finansiering även för mindre företag

Nordea lanserar nu ett koncept för grön finansiering för mindre och medelstora företag i Sverige. 

I sin information om det nya konceptet konstaterar Nordea att gröna obligationer är på väg att få ett genomslag när det gäller finansieringslösningar för större företag. Men hittills har det inte varit lika vanligt med lösningar för grön finansiering för mindre företag. 

Nordeas koncept innebär att kunden tar upp gröna lån i Nordea, inriktade på hållbara investeringar. Nordea exemplifierar energieffektiva byggnader, vindkraft, elektriska fordon och solenergi.

– Vi har över en halv miljon mindre och medelstora företag som kunder. Vi har en löpande dialog med våra kunder, och hållbarhet är ett ämne som ofta diskuteras. Det talar om för oss att det finns en stor och växande efterfrågan på sådana produkter som gröna lån, säger Magnus Montan, Head of Business Banking på Nordea. 

Enligt Nordea kommer kunder som är kvalificerade för grön finansiering att få något bättre kommersiella villkor än företag som inte arbetar med hållbara finansieringslösningar. 

– Vi tror att grön finansiering är här för att stanna, och i framtiden kommer att etableras som en marknadsstandard. Vi tror också att vår egen kreditportfölj blir starkare, med tanke på att de mest hållbara företagen och är morgondagens vinnare – vilket redan i dag visas i olika analyser, säger Magnus Montan. 

11 juli, 2018
Gunnar Loxdal
0706946048