SABO Försäkrings AB fick tillstånd för beståndsöverlåtelse

Den 6 juli registrerades att SABO Försäkrings AB, SABOF, fått tillstånd för överlåtelse av försäkringsbestånd till HDI Gerling-koncernen av befintliga byggfelsförsäkringar

Tidigare i år ansökte bolaget om Finansinspektionens tillstånd att verkställa ett avtal som innebär att SABO Försäkring överlåter hela sitt kvarvarande försäkringsbestånd till HDI Global SE. Via sitt kontor i Köpenhamn erbjuder HDI Global SE bland annat byggfelsförsäkring på den svenska marknaden. När det gäller byggfelsförsäkring i Sverige samarbetar HDI Global med Cunningham Lindsey Sweden. HDI Global SE ingår i den tyska HDI Gerling-koncernen som sedan tidigare har ett koassuransavtal med SABOF.

 

Tidigare har meddelats att SABOF avser att helt avveckla befintliga försäkringsengagemang som riskbärare, och därefter återlämna försäkringskoncessionen. Detta hindrar inte att bolaget kan vara verksamt inom administration och förmedling av försäkringar. En beståndsöverlåtelse genomfördes förra året till Gjensidige av fastighetsförsäkrings- och ansvarsförsäkringsaffären. Tidigare hade SABOF ett avtal om koassurans med Vardia, sedermera Gjensidige. 

Bolaget bildades 1993 och har meddelat försäkring i huvudsak till kommunala bostadsföretag som också utgör Sabos medlemmar. Man har i dag 92 ägare bland kommunala bostadsföretag varav Sabo är störst.

Under år 2017 hade SABOF premieintäkter på 1,3 (4,8) miljoner kronor. Det tekniska resultatet uppgick till 7,6 (-6,2) miljoner kronor, framförallt tack vare en positiv avveckling av bolagets IBNR-reserv. Resultatet efter bokslutsdispositioner och skatt uppgick till 3,1 (0,0) miljoner kronor.

Av bolagets årsredovisning för 2017 framgår att man under 2018 avser att – utifrån företagets ägarbild och SABO-företagens framtida försäkringsbehov – kommer att ta beslut om bolagets framtida inriktning. 

11 juli, 2018
Gunnar Loxdal
0706946048

Här är Konsumentverkets kritik mot försäkringsförmedlare och bolag

17 timmar Läs mer
Nu har Swedbank Försäkring över 200 Mdr kr i förvaltat kapital
23 timmar Läs mer
PRENUMERERA GRATIS!
FÅ NYHETERNA DIREKT I INKORGEN
Pensionsmyndigheten handlar upp marknadsundersökningar
16 timmar Läs mer

8,5 % avkastning första halvåret i Alectas förmånsbestämda portfölj

22 timmar Läs mer
Länsförsäkringar varnar för sadelliga på stöldturné
16 timmar Läs mer
"Eh, så att försäkra min sons EU-moppe kostar mer än att försäkra min bil och mitt hus????????????? Jag är i fel bransch."
Johan Ingerö, policyansvarig i Kristdemokraternas partiledarstab, på Twitter. Efter visst letande hittade han en försäkring som var billigare än villaförsäkringen men inte billigare än bilförsäkringen.
Handelsbanken Livs förvaltade kapital steg till rekordnivån 163 Mdr
21 timmar Läs mer
Karlstad missade pensionskostnad — får skattetillägg på 0,7 Mkr
1 dag Läs mer
HDI Global Specialty ny försäkringsgivare för Brims fullgörandeförsäkring
1 dag Läs mer
If: Folk gör fel när de insjuknar utomlands
1 dag Läs mer
7,4 % avkastning första halvåret för SEB:s tjänstepensionskunder
1 dag Läs mer
Nu är 145 fonder klara enligt det nya premiepensionsavtalet
1 dag Läs mer