SABO Försäkrings AB fick tillstånd för beståndsöverlåtelse

Den 6 juli registrerades att SABO Försäkrings AB, SABOF, fått tillstånd för överlåtelse av försäkringsbestånd till HDI Gerling-koncernen av befintliga byggfelsförsäkringar

Tidigare i år ansökte bolaget om Finansinspektionens tillstånd att verkställa ett avtal som innebär att SABO Försäkring överlåter hela sitt kvarvarande försäkringsbestånd till HDI Global SE. Via sitt kontor i Köpenhamn erbjuder HDI Global SE bland annat byggfelsförsäkring på den svenska marknaden. När det gäller byggfelsförsäkring i Sverige samarbetar HDI Global med Cunningham Lindsey Sweden. HDI Global SE ingår i den tyska HDI Gerling-koncernen som sedan tidigare har ett koassuransavtal med SABOF.

 

Tidigare har meddelats att SABOF avser att helt avveckla befintliga försäkringsengagemang som riskbärare, och därefter återlämna försäkringskoncessionen. Detta hindrar inte att bolaget kan vara verksamt inom administration och förmedling av försäkringar. En beståndsöverlåtelse genomfördes förra året till Gjensidige av fastighetsförsäkrings- och ansvarsförsäkringsaffären. Tidigare hade SABOF ett avtal om koassurans med Vardia, sedermera Gjensidige. 

Bolaget bildades 1993 och har meddelat försäkring i huvudsak till kommunala bostadsföretag som också utgör Sabos medlemmar. Man har i dag 92 ägare bland kommunala bostadsföretag varav Sabo är störst.

Under år 2017 hade SABOF premieintäkter på 1,3 (4,8) miljoner kronor. Det tekniska resultatet uppgick till 7,6 (-6,2) miljoner kronor, framförallt tack vare en positiv avveckling av bolagets IBNR-reserv. Resultatet efter bokslutsdispositioner och skatt uppgick till 3,1 (0,0) miljoner kronor.

Av bolagets årsredovisning för 2017 framgår att man under 2018 avser att – utifrån företagets ägarbild och SABO-företagens framtida försäkringsbehov – kommer att ta beslut om bolagets framtida inriktning. 

11 juli, 2018
Gunnar Loxdal
0706946048

Impilo: Vi vill stötta Euro Accidents ledning på den inslagna vägen

2 dagar Läs mer
Carl-Magnus Löfström lämnar Collectum för Pensionsmyndigheten
2 dagar Läs mer
PRENUMERERA GRATIS!
FÅ NYHETERNA DIREKT I INKORGEN
FI: Bankernas problemlån ökar, men lönsamheten är god
2 dagar Läs mer

Allra-koncernen gick back förra året med 73 miljoner kronor

2 dagar Läs mer
Insr stärkte sitt kapital genom private placement
2 dagar Läs mer
"Hela pensionsvärldens kollektiv av informatörer måste bli inspiratörer."
Företagarnas VD Günther Mårder ger råd till pensionsbolagen, som han menar bjuder på för lite av humor och underhållning. Ur intervju hos Brummer & Partners.
Göran Persson: Mer pengar måste tillföras pensionssystemet
2 dagar Läs mer
Pensiono kallar till bolagsstämma för att genomföra nyemission
3 dagar Läs mer
Majoritet i riksdagen säger nej till regeringens förslag om flytträtt
3 dagar Läs mer
KPA först ut i finanssektorn med hbtq-certifiering
3 dagar Läs mer
Länsförsäkringar Göinge köper hus i Kristianstad
3 dagar Läs mer
Ledarnas tidigare VD Per Hedelin ska affärsutveckla för FUAB
3 dagar Läs mer