Combined ratio för Trygg-Hansa steg till 77,9 procent

Under första halvåret i år ökade combined ratio för Trygg-Hansa till 77,9 procent, vilket kan jämföras med 76,1 procent under första halvåret 2017. Det framgår av RSA:s rapport  i dag på morgonen. 

Premievolymen för Trygg-Hansa – det vill säga Codan/Tryg-Hansas verksamhet i Sverige – steg med 6 procent i fast växelkurs till 577 (563) miljoner GBP. Onlineförsäljningen i Trygg-Hansa har ökat med hela 74 procent jämfört med föregående år. 

Försäkringsrörelseresultatet för Trygg-Hansa minskade svagt under första halvåret till 113 (118) miljoner GBP. 

Trygg-Hansa är en del av Codan som ingår i den brittiska RSA-koncernen. För RSA som helhet steg resultatet efter skatt under första halvåret till 245 miljoner GBP, vilket motsvarar en ökning med 19 procent jämfört med första halvåret 2017. RSA-koncernens samlade försäkringsrörelseresultat uppgick till 171 (222), vilket innebär att Trygg-Hansa står för två tredjedelar av RSA-koncernens försäkringsresultat. 

2 augusti, 2018
Gunnar Loxdal
0706946048