Regeringen utreder grönt sparande med skattesubventioner

Regeringen har beslutat att tillsätta en utredning om ett nytt skattegynnat sparande. Tanken är att det nya sparandet ska ha koppling till gröna investeringar, det vill säga investeringar som gynnar en hållbar utveckling.   

Uppdraget ska redovisas senast den 31 mars 2020.

– Ett skattegynnat grönt sparande med en tydlig kvalitetsmärkning skulle både skapa tydlighet för spararna och samtidigt bidra till finansieringen av en omställning mot ett hållbart samhälle, säger finansmarknadsminister Per Bolund i en presskommentar.

Det finns flera olika alternativ för att ett sådant sparande ska bli skattegynnat, exempelvis genom avdragsrätt eller genom en skattereduktion. Regeringen lyfter som exempel fram det nederländska systemet med gröna sparkonton. Ett annat alternativ kan vara en lägre beskattning av sparande på investeringssparkonton där bara finansiella instrument eller fondandelar som uppfyller vissa miljökrav får förvaras.

Här kan du ta del av utredningsdirektiven. 

4 augusti, 2018
Gunnar Loxdal
0706946048