Superåterbäringen! Under juli höjde Skandia räntan till 40 %

Skandia meddelade under måndagen att bolaget under juli månad höjde återbäringsräntan på traditionellt förvaltat försäkringskapital till 40 procent. Höjningen skedde mot bakgrund av bolagets höga kollektiv konsolideringsgrad. 

Den höga återbäringen gällde endast under juli månad, från och med den 1 augusti är återbäringsräntan 6 procent, precis som tidigare.

– Vi har uppnått god avkastning under en längre tid som resulterat i en hög kollektiv konsolideringsgrad. Vid utgången av maj var nivån 113 procent och det medförde en tillfällig höjning av återbäringsräntan under juli månad, säger Frans Lindelöw, koncernchef på Skandia, i sin presskommentar.  

Nivån 40 procent i återbäringsränta räknas på årsbasis. Spararna i Skandia har med andra ord inte fått en ökning på sitt kapital med 40 procent under juli, utan med knappt 3 procent.  

6 augusti, 2018
Gunnar Loxdal
0706946048