AMF:s avkastning första halvåret sjönk till 3,5 procent

AMF meddelar att totalavkastning under första halvåret i år uppgick till 3,5 procent. Det är en nedgång jämfört med förra året, då avkastningen första halvåret låg på 4,2 procent. 

Den genomsnittliga årsavkastningen har under de senaste fem åren varit 8,5 (8,6) procent, och 7,8 (6,2) procent under de senaste tio åren.

Under första halvåret i år stod aktie- och fastighetsportföljerna för den starkaste utvecklingen med en avkastning på 7,9 respektive 7,1 procent. Alternativa tillgångar, så som infrastruktur, avkastade 2,4 procent, medan den räntebärande portföljen hade en negativ avkastning: -0,1 procent.

– Vi levererar en konkurrenskraft avkastning under halvåret och konjunkturen är fortsatt stark. Men orosmolnen finns där vid horisonten så vi arbetar vidare för att kunna stå stadigt även vid ett konjunkturellt väderomslag. Vi har bland annat sänkt risken i vår portfölj genom att minska andelen aktier något och gjort investeringar i mindre konjunkturkänsliga alternativa tillgångar som infrastruktur. Under våren slöt vi i linje med detta en överenskommelse om att köpa drygt en tredjedel av aktierna i ett av Sveriges största landbaserade vindkraftsbolag, Stena Renewable, och vår ambition är att växa ytterligare inom alternativa tillgångar, säger Javiera Ragnartz, kapitalförvaltningschef vid AMF, i en presskommentar.

Under perioden uppgick förvaltningskostnaden för traditionell försäkring till 0,11 (0,11) procent. Premieinkomsten ökade till 14,7 (14,2) miljarder kronor.

Premier för fondförsäkring, redovisat som insättningar till investeringsavtal, uppgick till 2,3 (2,2) miljarder kronor.

Koncernen AMF, som består av moderbolaget AMF, AMF Fastigheter AB och AMF Fonder AB, förvaltar totalt 619 (588) miljarder kronor. Av detta står AMF Fonder för 130 (125) miljarder kronor.  

 

7 augusti, 2018
Gunnar Loxdal
0706946048