If: Föräldrar som skjutsar barn – största trafikfaran vid landets skolor

Föräldrar i bil som skjutsar sina barn till skolan är den största trafikfaran vid landets skolor. Det noterar If i sin årliga skoltrafikundersökning. 

Av undersökningen, som genomförs bland över 1 000 grundskolerektorer, framgår också att mer trafik och för höga hastigheter runt skolorna gör trafiksäkerheten till ett allt större problem.

If har sedan tolv år tillbaka undersökt rektorers uppfattningar om trafiksäkerheten vid Sveriges grundskolor. Årets undersökning visar att utvecklingen tycks gå åt fel håll: Fler rektorer än tidigare uttrycker sin oro över trafiksituationen.

Det största hotet mot barnens säkerhet enligt undersökningen är föräldrar som lämnar och hämtar med bil. Attityderna till trafikreglerna verkar dessutom ha försämrats. Cirka 25 procent av rektorerna upplever att färre föräldrar respekterar trafikreglerna vilket kan jämföras med 19 procent förra året.

– Vissa föräldrar kommer alltid ha ett behov av att skjutsa sina barn med bil, men det måste göras insiktsfullt och med hänsyn. Ett gemensamt ansvarstagande är en förutsättning för att vända trenden och förbättra trafiksituationen runt Sveriges skolor. Där kan och måste både kommuner, skolpersonal, elever och föräldrar bidra, säger Caroline Starck, informationschef på If, i en presskommentar.

Här kan du läsa mer om undersökningen. 

 

16 augusti, 2018
Gunnar Loxdal
0706946048