Frivilligorganisationer kräver nya regler för AP-fonders placeringar

Elva frivilligorganisationer kräver i en debattartikel att AP-fonderna ska få nya mål som innebär att avkastningen i fonderna inte ska överordnas andra mål som handlar om Sveriges internationella åtaganden. 

De elva organisationerna – bland andra Amnesty International, Emmaus, Afrikagrupperna och Jordens vänner – har genomfört en enkät hos de svenska riksdagspartierna om synen på AP-fondernas ansvar för sina placeringar.

I en debattartikel i Svenska Dagbladet konstaterar man att partierna glädjande nog är eniga om att placeringarna ska vara hållbara och ansvarsfulla.

Samtidigt vill organisationerna att ett nytt regelverk för AP-fonderna garanterar att inte pengarna placeras i företag som exempelvis arbetar med kärnvapen och fossila bränslen och företag som förorenar naturen och understödjer folkrättsbrott.

– Sveriges internationella åtaganden ska vara grundläggande förutsättningar för AP-fondernas kapitalförvaltning, heter det bland annat i debattartikeln. 

Här kan du läsa hela debattartikeln. 

27 augusti, 2018
Gunnar Loxdal
0706946048