SRN: Utländskt försäkringsbolag behöver inte betala kupongskatt

Utländska försäkringsbolag ska inte behöva betala kupongskatt för utdelning för svenska aktier kopplade till en försäkring – under förutsättning att försäkringstagaren betalar avkastningsskatt i Sverige för samma försäkring. Det har Skatterättsnämnden beslutat i ett förhandsbesked. 

I förhandsbeskedet, som publicerades den 5 september, sägs det att det skulle strida mot EU-rätten om bolaget betalar kupongskatt samtidigt som försäkringstagaren betalar avkastningsskatt. 

Så här skriver Skatterättsnämnden i sitt förhandsbesked, där ”X” står för bolagets namn: 

– Sökanden har hävdat att denna skillnad i beskattning är ett hinder för den fria rörligheten för tjänster i artikel 56 FEUF. Skatterättsnämnden delar den bedömningen.

– Enligt Skatterättsnämnden kan inte hindret rättfärdigas. Att i Sverige obegränsat skattskyldiga försäkringstagare ackumulerar avräkningsbar kupongskatt som eventuellt kan utnyttjas för nedsättning av avkastningsskatt påverkar inte bedömningen, särskilt eftersom det finns en risk att denna carry forward inte kommer att kunna utnyttjas. X är därför inte skattskyldigt till kupongskatt för utdelning på svenska aktier hänförliga till försäkringar där försäkringstagarna är skattskyldiga till avkastningsskatt.

Här kan du ta del av förhandsbeskedet.

Vi skrev tidigare om ett annat SRN-beslut denna vecka som rör beskattning av utländska kapitalförsäkringar när skatten i bolaget är högre än den svenska avkastningsskatten: 

Det kan du läsa om här. 

10 september, 2018
Gunnar Loxdal
0706946048