AI Pension + Skandia = sant! Skandia tar över hela beståndet

Skandia och AI Pension har kommit överens om att Skandia ska ta över AI Pensions bestånd av försäkringar och verksamhet. Överlåtelsen beräknas genomföras under första halvåret 2019.

Överlåtelsen omfattar samtliga delar av AI Pensions bestånd och verksamhet. AI Pension hanterar idag cirka 22 000 försäkringar och förvaltar tillgångar om cirka 8 miljarder kronor.

– Genom överlåtelsen breddar Skandia sitt erbjudande som ledande pensionsbolag och blir förvaltare av arkitektföretagens ITP 2. AI Pensions kunder får därmed en långsiktig och säker hantering av sina försäkringsprodukter och tillgång till en bredare produktportfölj, säger Jan Karlsson, chef för Kollektivavtalad affär på Skandia, i en presskommentar.

Bakgrunden till överlåtelsen är enligt AI Pensions att affärsförutsättningarna har förändrats. Till det kommer att det under 2019 blir nya regelverk för tjänstepensionsverksamhet, vilket ställer krav på fler resurser med ökade kostnader som följd.

Skälet til att AI Pension har valt Skandia för överlåtelsen är, enligt pressinformationen från AI Pension, att bolaget är en av få aktörer som har en tillräckligt bred produktportfölj och ett systemstöd med kapacitet att kunna ta över förvaltningen av hela beståndet och uppfylla de krav som ställs av regelverk för tjänstepensionskassorna.

– Genom överlåtelsen kommer AI Pensions kunder få en stabilare och tryggare drift av försäkringsprodukterna. Det kommer även innebära nya möjligheter och produkter långsiktigt, säger Maritha Lindberg, VD på AI Pension, i sin presskommentar.

Formella godkännanden om överlåtelsen har fattats hos AI Pension, Skandia och de berörda kollektivavtalsparterna. Överlåtelsen kräver ett godkännande från Finansinspektionen.

13 september, 2018
Gunnar Loxdal
0706946048

Här är Konsumentverkets kritik mot försäkringsförmedlare och bolag

18 timmar Läs mer
Nu har Swedbank Försäkring över 200 Mdr kr i förvaltat kapital
1 dag Läs mer
PRENUMERERA GRATIS!
FÅ NYHETERNA DIREKT I INKORGEN
Pensionsmyndigheten handlar upp marknadsundersökningar
18 timmar Läs mer

8,5 % avkastning första halvåret i Alectas förmånsbestämda portfölj

23 timmar Läs mer
Länsförsäkringar varnar för sadelliga på stöldturné
18 timmar Läs mer
"Försäkringsbranschen är en ekonomisk gigant, men trots det sätter den inget påtagligt avtryck vare sig i Antikrundan, i människors karriärdrömmar eller i det offentliga samtalet."
Håkan Svärdman resonerar i Dagens Arena om varför få människor engagerar sig i sin försäkring.
Handelsbanken Livs förvaltade kapital steg till rekordnivån 163 Mdr
23 timmar Läs mer
Karlstad missade pensionskostnad — får skattetillägg på 0,7 Mkr
1 dag Läs mer
HDI Global Specialty ny försäkringsgivare för Brims fullgörandeförsäkring
1 dag Läs mer
If: Folk gör fel när de insjuknar utomlands
1 dag Läs mer
7,4 % avkastning första halvåret för SEB:s tjänstepensionskunder
2 dagar Läs mer
Nu är 145 fonder klara enligt det nya premiepensionsavtalet
2 dagar Läs mer