AI Pension + Skandia = sant! Skandia tar över hela beståndet

Skandia och AI Pension har kommit överens om att Skandia ska ta över AI Pensions bestånd av försäkringar och verksamhet. Överlåtelsen beräknas genomföras under första halvåret 2019.

Överlåtelsen omfattar samtliga delar av AI Pensions bestånd och verksamhet. AI Pension hanterar idag cirka 22 000 försäkringar och förvaltar tillgångar om cirka 8 miljarder kronor.

– Genom överlåtelsen breddar Skandia sitt erbjudande som ledande pensionsbolag och blir förvaltare av arkitektföretagens ITP 2. AI Pensions kunder får därmed en långsiktig och säker hantering av sina försäkringsprodukter och tillgång till en bredare produktportfölj, säger Jan Karlsson, chef för Kollektivavtalad affär på Skandia, i en presskommentar.

Bakgrunden till överlåtelsen är enligt AI Pensions att affärsförutsättningarna har förändrats. Till det kommer att det under 2019 blir nya regelverk för tjänstepensionsverksamhet, vilket ställer krav på fler resurser med ökade kostnader som följd.

Skälet til att AI Pension har valt Skandia för överlåtelsen är, enligt pressinformationen från AI Pension, att bolaget är en av få aktörer som har en tillräckligt bred produktportfölj och ett systemstöd med kapacitet att kunna ta över förvaltningen av hela beståndet och uppfylla de krav som ställs av regelverk för tjänstepensionskassorna.

– Genom överlåtelsen kommer AI Pensions kunder få en stabilare och tryggare drift av försäkringsprodukterna. Det kommer även innebära nya möjligheter och produkter långsiktigt, säger Maritha Lindberg, VD på AI Pension, i sin presskommentar.

Formella godkännanden om överlåtelsen har fattats hos AI Pension, Skandia och de berörda kollektivavtalsparterna. Överlåtelsen kräver ett godkännande från Finansinspektionen.

13 september, 2018
Gunnar Loxdal
0706946048