Försäkrings AB Göta Lejon handlar upp återförsäkring

Försäkrings AB Göta Lejon, captivebolag för Göteborgs stad, har gått ut i en offentlig upphandling av återförsäkring. 

Upphandlingarna avser tre olika delmoment: 

• Fakultativ återförsäkring för spårvagnstrafiken i Göteborgs Spårvägar AB. Försäkringen har en övre gräns på 75 miljoner kronor. 

• Fakultativ trafikförsäkring. Avser återförsäkring av trafikförsäkring för fordon och järnvägstrafik. Försäkringen har en övre gräns på 300 miljoner kronor. 

• Fakultativ fastighetsförsäkring för Göteborg Energi och Renova. Värdet av de försäkrade fastigheterna uppgår till cirka 40 miljarder kronor. 

Sista ansökningsdag för upphandlingarna är den 8 oktober. 

13 september, 2018
Gunnar Loxdal
0706946048