Konkurrensmyndigheten kritiserar Trygs förvärv av Alka

Den danska konkurrensmyndigheten Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har invändningar mot den planerade affären där försäkringskoncernen Tryg köper Alka.

Det var i december förra året som det offentliggjordes att Tryg planerar att förvärva Alka för 8,2 miljarder DKK.

Men nu framkommer det att det finns invändningar mot fusionen och hur den kan komma att påverka den danska försäkringsmarknaden.

Exakt vad dessa invändningar består i har inte offentliggjorts, men Tryg skriver i ett pressmeddelande att man inte är överens med Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens bedömning och har en dialog för att lösa de frågor som har dykt upp.

Enligt Tryg har man framfört förslag på en lösning som inte ska innebära några strukturella förändringar, det vill säga att det inte behövs säljas av några tillgångar för att affären ska få klartecken.

När affären offentliggjordes var ambitionen att den skulle kunna slutföras under första halvåret i år. Den tidplanen har redan spruckit. Tryg skriver i sin pressinformation att man förväntar sig att alla de frågeställningar som har dykt upp hos myndigheterna kommer att lösas, och att affären väntas vara slutförd i slutet av detta år.

Alka har traditionellt varit anknutet till den danska fackföreningsrörelsen. Bolaget har i dag 380 000 kunder och en premieintäkt på 2,5 miljarder kronor. Folksam är i dag ägare till 10 procent av bolaget.

Tryg är verksamt i Sverige genom Moderna Försäkringar.

25 september, 2018
Gunnar Loxdal