FTF byter namn till Forena i början av nästa år

Anders Johansson, förbundsordförande för FTF – snart Forena. 

FTF:s fullmäktigemöte beslutade under torsdagen enhälligt att byta namn till Forena. Tanken är att det nya namnet ska börja användas i början av nästa år. 

FTF har de senaste åren varit inne i en förändringsprocess där förbundets varumärke och medlemserbjudanden ses över med syfte att få förbundet att växa. På uppdrag av kongressen tillsatte förbundsstyrelsen en utredning som kom fram till att ett byte till ett nytt, tydligare namn skulle gynna målet att växa. Det exakta datumet då namnbytet ska ske kommer att beslutas av förbundsstyrelsen.

– Det här är ett glädjande beslut som jag tror kommer gynna förbundet både nu och i framtiden. FTF är en förkortning som inte längre står för något, medan namnet Forena för tankarna till att vi är fackförbundet som förenar försäkringsbranschen, säger Anders Johansson, förbundsordförande i FTF, i en kommentar.

Anders Westerius, kanslichef på FTF, ger följande kommentar:

– Kongressen gav oss i uppdrag att få förbundet att växa för att värna den fackliga styrkan på lång sikt. Genom att byta till ett tydligare namn vill vi bli kändare och mer relevanta för fler.

4 oktober, 2018
Gunnar Loxdal