Tjänstepensionsförbundets tuffa kritik mot den nya lagstiftningen

Den nya lagstiftningen för tjänstepensionsföretag innebär en orimlig tidspress för tjänstepensionskassorna. Det skriver Tjänstepensionsförbundet i ett kritiskt remissyttrande på promemorian om en ny reglering av tjänstepensionsföretag. 

Tjänstepensionsförbundet – som i första hand består av svenska pensionskassor – har yttrat sig över promemorian ”En ny reglering för tjänstepensionsföretag” som lades fram av regeringen i juli.

Den nya lagen är tänkt att gälla tjänstepensionsföretag som enbart erbjuder livförsäkring knuten till en anställning. Alla försäkringsföretag och pensionskassor som uppfyller vissa krav ska kunna omvandlas till tjänstepensionsföretag och det blir möjligt att bilda nya tjänstepensionsföretag.

Förslaget bygger på EU:s tjänstepensionsdirektiv IORP II. Regeringen föreslår i promemorian att EU-regelverket kompletteras med en förstärkt solvensreglering och föreslår bland annat ett riskkänsligt kapitalkrav som motsvarar kapitalbehovet enligt Finansinspektionens trafikljusmodell. De nya reglerna är tänkta att träda i kraft den 1 maj 2019.

I sitt remissvar riktar förbundet bitvis tuff kritik mot förslaget till ny lagstiftning, som man menar är alltför långtgående och innehåller för snäva tidsramar för anpassningen till den nya lagstiftningen. Det här är några av de punkter där tjänstepensionsförbundet framför kritik:

Olyckligt att utgå från försäkring! Förbundet menar att den nya IORP-lagstiftningen behövs, men menar att förslaget att basera tjänstepensionsregleringen på ställningstagandet att tjänstepensionsverksamheten är en form av försäkringsrörelse är olyckligt och får flera oönskade konsekvenser.

Alltför begränsad syn på tjänstepension! Tjänstepensionsförbundet kritiserar kravet i promemorian på att tillståndet att driva tjänstepensionsverksamhet måste vara kopplat enbart till försäkringsklasserna inom direkt livförsäkring. Istället vill man att Lagen om tjänstepensionsföretag ska avse all verksamhet som omfattas av IORP II-regelverket.

Orimlig tidspress för pensionskassorna! I remissvaret skriver Tjänstepensionsförbundet att det sent framtagna lagförslaget innebär en orimlig tidspress för pensionskassorna, eftersom övergångsperiodens slutdatum är redan den 30 juni nästa år. Förbundet önskar att befintliga pensionskassor ska få ett förenklat övergångsförfarande och påpekar att försäkringsföretagens tjänstepensionsverksamheter har fram till den 31 december 2022 på sig att anpassa sig till de nya reglerna.

– Det saknas helt motivering i promemorian till varför just tjänstepensionskassor ska ha en större tidspress på sig än försäkringbolagen, skriver Tjänstepensionsförbundet i sitt remissvar.

Remisstiden för promemorian är fram till den 12 september. Ytterligare synpunkter från remissinstanserna kan med andra ord förväntas under veckan.

Här kan du läsa Tjänstepensionsförbundets remissvar.

9 oktober, 2018
Gunnar Loxdal

Söderberg i rekordstor upphandling av företagsförsäkring

4 timmar Läs mer
Sveland Djurförsäkring rekryterar ny HR-chef till ledningen
3 timmar Läs mer
PRENUMERERA GRATIS!
FÅ NYHETERNA DIREKT I INKORGEN
Länsförsäkringar: Vi sparar allt mer till våra barn
4 timmar Läs mer

Svensk Försäkring: Uppsala kommun bäst på klimatanpassning

11 timmar Läs mer
Agria: Så skyddar du katten från värmeslag
11 timmar Läs mer
"'Pensionsångest' ger mer än 10 000 träffar. Vems är felet? Jag tror att det är Henke Larssons fel."
Staffan Ström på Alecta funderar i ett blogginlägg över upphovet till pensionsångesten.
Movestic: Bara var sjätte svensk är aktiv i sitt pensionssparande
11 timmar Läs mer
HD meddelade PT i mål om trafikskadeersättning från Zurich
1 dag Läs mer
Annika Saramies in i styrelsen för pensionsutmanaren Advinans
1 dag Läs mer
Folksam: Barnsäkerheten är eftersatt i husbilar
1 dag Läs mer
Mats Langensjös radikala förslag om förvalet i premiepensionen
1 dag Läs mer
AMF lovar att investera minst 2 Mdr kr i Traton
1 dag Läs mer