Tjänstepensionsförbundets tuffa kritik mot den nya lagstiftningen

Den nya lagstiftningen för tjänstepensionsföretag innebär en orimlig tidspress för tjänstepensionskassorna. Det skriver Tjänstepensionsförbundet i ett kritiskt remissyttrande på promemorian om en ny reglering av tjänstepensionsföretag. 

Tjänstepensionsförbundet – som i första hand består av svenska pensionskassor – har yttrat sig över promemorian ”En ny reglering för tjänstepensionsföretag” som lades fram av regeringen i juli.

Den nya lagen är tänkt att gälla tjänstepensionsföretag som enbart erbjuder livförsäkring knuten till en anställning. Alla försäkringsföretag och pensionskassor som uppfyller vissa krav ska kunna omvandlas till tjänstepensionsföretag och det blir möjligt att bilda nya tjänstepensionsföretag.

Förslaget bygger på EU:s tjänstepensionsdirektiv IORP II. Regeringen föreslår i promemorian att EU-regelverket kompletteras med en förstärkt solvensreglering och föreslår bland annat ett riskkänsligt kapitalkrav som motsvarar kapitalbehovet enligt Finansinspektionens trafikljusmodell. De nya reglerna är tänkta att träda i kraft den 1 maj 2019.

I sitt remissvar riktar förbundet bitvis tuff kritik mot förslaget till ny lagstiftning, som man menar är alltför långtgående och innehåller för snäva tidsramar för anpassningen till den nya lagstiftningen. Det här är några av de punkter där tjänstepensionsförbundet framför kritik:

Olyckligt att utgå från försäkring! Förbundet menar att den nya IORP-lagstiftningen behövs, men menar att förslaget att basera tjänstepensionsregleringen på ställningstagandet att tjänstepensionsverksamheten är en form av försäkringsrörelse är olyckligt och får flera oönskade konsekvenser.

Alltför begränsad syn på tjänstepension! Tjänstepensionsförbundet kritiserar kravet i promemorian på att tillståndet att driva tjänstepensionsverksamhet måste vara kopplat enbart till försäkringsklasserna inom direkt livförsäkring. Istället vill man att Lagen om tjänstepensionsföretag ska avse all verksamhet som omfattas av IORP II-regelverket.

Orimlig tidspress för pensionskassorna! I remissvaret skriver Tjänstepensionsförbundet att det sent framtagna lagförslaget innebär en orimlig tidspress för pensionskassorna, eftersom övergångsperiodens slutdatum är redan den 30 juni nästa år. Förbundet önskar att befintliga pensionskassor ska få ett förenklat övergångsförfarande och påpekar att försäkringsföretagens tjänstepensionsverksamheter har fram till den 31 december 2022 på sig att anpassa sig till de nya reglerna.

– Det saknas helt motivering i promemorian till varför just tjänstepensionskassor ska ha en större tidspress på sig än försäkringbolagen, skriver Tjänstepensionsförbundet i sitt remissvar.

Remisstiden för promemorian är fram till den 12 september. Ytterligare synpunkter från remissinstanserna kan med andra ord förväntas under veckan.

Här kan du läsa Tjänstepensionsförbundets remissvar.

9 oktober, 2018
Gunnar Loxdal

Impilo: Vi vill stötta Euro Accidents ledning på den inslagna vägen

2 dagar Läs mer
Carl-Magnus Löfström lämnar Collectum för Pensionsmyndigheten
2 dagar Läs mer
PRENUMERERA GRATIS!
FÅ NYHETERNA DIREKT I INKORGEN
FI: Bankernas problemlån ökar, men lönsamheten är god
2 dagar Läs mer

Allra-koncernen gick back förra året med 73 miljoner kronor

2 dagar Läs mer
Insr stärkte sitt kapital genom private placement
2 dagar Läs mer
"Är det rimligt att spararna ska stå för pensionsjättarnas lönekostnader för 10 år sen?"
Johanna Kull, sparekonom på Avanza, ifrågasätter det föreslagna regelverket för kostnadsuttag vid flytt mellan fondförsäkringsbolag.
Göran Persson: Mer pengar måste tillföras pensionssystemet
2 dagar Läs mer
Pensiono kallar till bolagsstämma för att genomföra nyemission
3 dagar Läs mer
Majoritet i riksdagen säger nej till regeringens förslag om flytträtt
3 dagar Läs mer
KPA först ut i finanssektorn med hbtq-certifiering
3 dagar Läs mer
Länsförsäkringar Göinge köper hus i Kristianstad
3 dagar Läs mer
Ledarnas tidigare VD Per Hedelin ska affärsutveckla för FUAB
3 dagar Läs mer