Volvia: Därför stressar svenska föräldrar i trafiken

Fler än fyra av tio föräldrar du möter i trafiken känner sig stressade när de kör bil, visar en undersökning från Volvia Försäkringar. Stressen förekommer främst i storstäderna och det är kvinnorna som stressar mest. Orsakerna till stressen är framförallt upplevd tidsbrist och tilltrasslad trafiksituation. 

44 procent av landets föräldrar stressar när de kör bil. Var tredje upplever också att stressen påverkar kvaliteten på bilkörningen, enligt undersökningen från Volvia som är en del av If.

En av tre föräldrar menar att de är mer stressade i trafiken sedan de fått barn. Bland kvinnorna är det 40 procent som känner sig mer stressade bakom ratten i och med föräldraskapet, jämfört med männens 29 procent. De som upplever att att de stressar mer sedan de fick barn är främst föräldrar till förskolebarn mellan 4 och 6 år.

– Att fler än en tredjedel av föräldrarna känner sig mer stressade i trafiken sedan de fått barn känns väldigt bekymmersamt. Dessutom stressas det i samband med lämning, och att köra uppstressad vid skolor eller förskolor där många barn vistas, innebär en risk för barnen. Det är klokt att prata med sina barn om trafiksäkerhet och vad de ska tänka på i situationer där det är mycket trafik. Dessutom kan det vara bra att göra sina barn uppmärksamma på att det är viktigt att den som kör kan koncentrera sig, särskilt eftersom barn som skriker och bråkar i bilen är en källa till stress för många föräldrar, säger Sofia Bergfors, marknadschef på Volvia, i en kommentar.

Undersökningen har genomförts av Inizio under september 2018 på uppdrag av Volvia Försäkringar. Undersökningen omfattar 1 096 föräldrar med barn i åldrarna 0-15 år.

Topplistan: Sex orsaker för föräldrar att känna sig stressade i trafiken
1. Jag har tider att passa
2. Bilen bakom mig har för kort avstånd fram till min bil
3. Det är mycket trafik
4. Jag har barn i bilen som skriker och bråkar
5. Jag inte har kontroll på trafiksituationen
6. Jag ska lämna barn och sedan hinna till jobbet i tid

9 oktober, 2018
Gunnar Loxdal