LF: Lägre förståelse för psykisk än fysisk ohälsa

Förståelsen för fysisk ohälsa är betydligt större än för psykisk ohälsa, visar en undersökning från Länsförsäkringar som presenteras i dag.

I dag den 10 oktober är det världsdagen för psykisk ohälsa.

Länsförsäkringar passar på att uppmärksamma att förståelsen för ohälsa i arbetslivet varierar beroende på om det handlar om fysisk eller psykisk ohälsa. 90 procent av de tillfrågade i Länsförsäkringars undersökning menar att det finns förståelse i arbetslivet om någon drabbas av fysiska problem medan endast 72 procent upplever at det finns förståelse för om någon drabbas av psykisk ohälsa, till exempel depression, oro, ångest och utmattningssyndrom.

Dock uppfattar de allra flesta att synen på sjukskrivning på grund av psykisk ohälsa har blivit mer öppen under de senaste tio åren. Många av de tillfrågade anser att en anledning till förändringen kan vara att vi pratar mer om psykisk ohälsa idag.

– Psykisk ohälsa är den vanligaste orsaken till sjukskrivning, och den ligger dessutom bakom ökningen av långa sjukskrivningar. Vi behöver ta den psykiska ohälsan på allvar och kunna prata öppet om den på våra arbetsplatser. Målet måste förstås vara att det inte ska vara någon skillnad alls i hur man som arbetsgivare ser på psykisk och fysisk ohälsa, eller vilka insatser man gör för att hjälpa den drabbade på jobbet, säger Länsförsäkringars hälsostrateg Kristina Ström Olsson i en kommentar till undersökningen.

Undersökningen har genomförts av Novus på uppdrag av Länsförsäkringar. Drygt 7 000 privatpersoner i åldern 18-79 år har deltagit i undersökningen genom webbintervjuer.

10 oktober, 2018
Gunnar Loxdal