25 miljarder kronor! Folksam har nått målet för gröna obligationer

Folksam meddelar i dag att man uppnått sitt mål att före utgången av år 2018 äga mer än 25 miljarder kronor i gröna obligationer. Målet uppnås genom en investering på 600 miljoner kronor i en grön obligation utgiven av Världsbanken. 

25 miljarder kronor motsvarar ungefär 6 procent av Folksams samlade investeringar. Enligt Folksam är gröna obligationer ett sätt för att rikta investeringar mot projekt som bidrar till FN:s globala mål för hållbar utveckling – något som är i linje med visionen att Folksams kunder ska känna sig trygga i en hållbar värld.

– När vi satte upp målet om 25 mdr för drygt två sedan var det för att visa för både oss själva och de finansiella marknaderna att vi menade allvar med vår förflyttning. Att investera i gröna obligationer och andra obligationer utgivna av låntagare med hållbarhetsfrågor högt på agendan är en viktig del av vårt DNA. Det har varit en fantastisk resa så här långt. Vi har knutit starka band med många viktiga aktörer, inte minst Världsbanken där vi nu är med och finansierar en mängd projekt som ytterst handlar om att utrota fattigdom i världen och skapa delat välstånd, sade VD och koncernchef Jens Henriksson i en kommentar vid ett seminarium i samband med Världsbankens och IMF:s årsmöten.

– Samtidigt har våra goda affärsrelationer med Sveriges kommuner stärkts ytterligare och vi är stolta över att få vara del av de ansträngningar som görs för att skapa hållbara samhällen. Sedan vi satte upp målet har marknaden för gröna obligationer och vad som ofta kallas hållbara obligationer utvecklats enormt och det är glädjande att vi varit med och bidragit. Vi är i den här marknaden för att stanna och är mycket förväntansfulla och entusiastiska inför fortsättningen.

 

11 oktober, 2018
Gunnar Loxdal