”Lagen om tjänstepensionsföretag kan bli tradförsäkringens död”

Den planerade lagstiftningen om tjänstepensionsföretag kan innebära slutet för traditionell försäkring i Sverige. Det menar statliga Arbetsgivarverket i ett kritiskt remissvar på promemorian ”En ny reglering för tjänstepensionsföretag”. 

Det Arbetsgivarverket riktar in sin kritik mot är framförallt det utvidgade kapitalkravet som föreslås i promemorian. Kapitalkraven riskerar att leda till avsevärt lägre tjänstepension i framtiden, menar verket. Detta eftersom tjänstepensionsföretag i framtiden tvingas placera en allt för hög andel av sitt kapital i säkra tillgångar som långsiktigt förväntas ge en lägre avkastning.

På sikt riskerar detta att leda till att den traditionella pensionsförsäkringen försvinner i Sverige, menar Arbetsgivarverket.

– När kravet på tillgångarnas storlek i relation till värdet på de utställda garantierna blir för stort riskerar den garanterade återbäringen att minska eller helt försvinna till förmån for mer osäkra fondaltemativ, heter det i remissvaret.

Arbetsgivarverket varnar också för att det utvidgade kapitalkravet kan leda till skadliga effekter för samhällsekonomin som helhet, eftersom cykliska effekter förstärks.

Dessutom menar Arbetsgivarverket att det finns risk för att de kollektivavtalade tjänstepensionerna helt försvinner på sikt. Så här formuleras det i remissvaret:

– En förutsättning för att parterna i framtiden vill avsätta premier till en kollektivavtalad tjänstepension är att det inte blir för dyrt i förhållande till vad förmånen ger. Om det i framtiden blir dyrare att uppnå samma förmån så kommer parterna med all sannolikhet att överväga om förmånen ska vara kvar.

Istället för det utvidgade kapitalkravet förordar verket en modell som påminner om Finansinspektionens trafikljus.

Remissvaret är undertecknat av Arbetsgivarverkets generaldirektör Eva Liedström Adler och chefsekonomen Roger Vilhelmsson.

Här hittar du Arbetsgivarverkets remissvar. 

11 oktober, 2018
Gunnar Loxdal

Söderberg i rekordstor upphandling av företagsförsäkring

5 timmar Läs mer
Sveland Djurförsäkring rekryterar ny HR-chef till ledningen
4 timmar Läs mer
PRENUMERERA GRATIS!
FÅ NYHETERNA DIREKT I INKORGEN
Länsförsäkringar: Vi sparar allt mer till våra barn
4 timmar Läs mer

Svensk Försäkring: Uppsala kommun bäst på klimatanpassning

12 timmar Läs mer
Agria: Så skyddar du katten från värmeslag
11 timmar Läs mer
"'Pensionsångest' ger mer än 10 000 träffar. Vems är felet? Jag tror att det är Henke Larssons fel."
Staffan Ström på Alecta funderar i ett blogginlägg över upphovet till pensionsångesten.
Movestic: Bara var sjätte svensk är aktiv i sitt pensionssparande
12 timmar Läs mer
HD meddelade PT i mål om trafikskadeersättning från Zurich
1 dag Läs mer
Annika Saramies in i styrelsen för pensionsutmanaren Advinans
1 dag Läs mer
Folksam: Barnsäkerheten är eftersatt i husbilar
1 dag Läs mer
Mats Langensjös radikala förslag om förvalet i premiepensionen
1 dag Läs mer
AMF lovar att investera minst 2 Mdr kr i Traton
1 dag Läs mer