Svensk Försäkring ändrar i rekommendationer efter IDD och GDPR

Styrelsen för Svensk Försäkring har beslutat att ändra på organisationens rekommendationer, med hänsyn till den nya lagstiftningen om försäkringsdistribution, IDD, och om dataskydd, GDPR.  Bland annat slopas helt rekommendationen om finansiell rådgivning. 

De rekommendationer som berörs i övrigt är:

• Rekommendation om förköpsinformation.

• Rekommendation om personuppgifter inom utredningsverksamheten.

• Rekommendation om personuppgifter om hälsa och andra känsliga uppgifter.

• Riktlinjer för försäkringföretags utredningsverksamhet.

Svensk Försäkring beslut om rekommendationer och riktlinjer är i princip frivilliga att tillämpa, men medlemsföretag som beslutar att inte följa dem förväntas kunna presentera en förklaring till sitt beslut.

Här hittar du länkar till de ändrade branschrekommendationerna.

11 oktober, 2018
Gunnar Loxdal