Combined ratio för Gjensidige Sverige sjönk till 97,5 procent

Combined ratio för Gjensidiges verksamhet i Sverige sjönk under tredje kvartalet i år till 97,5 procent, att jämföra med 101,5 procent motsvarande period föregående år. Det framgår av Gjensidiges rapport på torsdagen. 

Premieintäkten för Gjensidige Sverige sjönk under tredje kvartalet till 375 (443) miljoner NOK.

– Den underliggande minskningen förklaras av förlusten av ett stort olönsamt konto i privatförsäkringsportföljen, minskad nyförsäljning och lägre förnyelsegrad på grund av premiehöjningar, skriver Gjensidige i sin kommentar.

Resultatet för Gjensidige Sverige förbättrades till en vinst på 9 miljoner NOK, jämfört med en förlust på -7 miljoner NOK motsvarande period 2017. En förklaring till det förbättrade resultatet är att Vardia nu integrerats i koncernen fullt ut. Även skadeutfallet förbättrades under kvartalet.

Hela Gjensidigekoncernen hade en samlad premieintäkt tredje kvartalet på 6 118 miljoner NOK, att jämföra med 6 056 miljoner NOK motsvarande period 2017. Resultatet före skatt sjönk till 964 (1 578) miljoner NOK.  Combined ratio för hela koncernens skadeförsäkringsverksamhet steg till 90,6 (81,0) procent.

– Resultatet har påverkats mycket av skador till följd av extremt väder som har fortsatt under tredje kvartalet, vid sidan av den förväntade nedgången av resultatet inom norsk motorförsäkring. Samtidigt är vi väldigt nöjda med den positiva utvecklingen utanför Norge. Framöver kommer vi att förstärka våra ansträngningar för att förbättra resultatet genom prisjusteringar, kostnadseffektiva verksamheter och den bästa kundupplevelsen i Norden, säger koncernchefen Helge Leiro Baastad i en kommentar till resultatet.

25 oktober, 2018
Gunnar Loxdal