Magnus Gewert om Söderbergs satsning på Compensation & Benefits

• En schematisk bild av sammanhanget inom affärsområdet Compensation & Benefits.

Söderberg & Partners har inlett en omfattande satsning på området Compensation & Benefits. Sedan förra året är Magnus Gewert VD för det nybildade dotterbolaget S & P Compensation & Benefits AB, som har genomfört en rad affärer för att kunna skapa ett komplett erbjudande för arbetsgivare. Nu siktar man på att på sikt kunna exportera konceptet till övriga Norden och Europa.

Magnus Gewert är känd för många i branschen genom sin verksamhet i Gewert Advice AB, där han har arbetat för att stärka arbetsgivares kompetens när det gäller pensionsfrågor.

I den nya rollen som VD för S & P Compensation & Benefits AB går han vidare genom att utveckla rådgivning för hela kedjan med kompensation, i form av lön, pension och förmåner.

Magnus Gewert påpekar att de snabba förändringarna i dagens samhälle – med bland annat ökad digitalisering och globaliserad ekonomi – ställer helt nya krav på arbetsgivare och medarbetare. Där vill Söderberg & Partners följa sina kunder genom att erbjuda stöd och rådgivning i olika former.

– I takt med att samhällen, företag och offentlig sektor blir allt mer kunskapsintensiva ställs arbetsgivare inför nya utmaningar när det kommer till att hantera sina medarbetare. Vi på Söderberg & Partners ställs inför samma utmaningar som våra kunder, och har därför jobbat fram digitala lösningar som både bolaget och kunderna kan ha glädje av, säger Magnus Gewert.

Ytterligare något som påverkar medarbetare och anställda är den ökade livslängden.

– I takt med att vi lever och arbetar allt längre, blir beslut kopplade till medarbetarpolicys allt viktigare för företagens framgång och lönsamhet. Kontroll på kostnader för lön, pension, förmåner och kompetensutveckling är viktiga i dag – och kommer bli ännu viktigare framöver, säger Magnus Gewert.

– Rätt hanterat kan arbetsgivare få god kostnadskontroll och samtidigt säkerställa medarbetarens engagemang och lojalitet. En trend som blir allt mer tydlig är att medarbetarens kompetens och engagemang är avgörande för hur affärsstrategier blir utformade och väl genomförda. Här vill och kan Söderberg & Partners vara med och stödja relationen mellan arbetsgivare och medarbetare.

Magnus Gewert påpekar att Söderberg & Partners har samma utmaningar som många av kunderna. En del enheter är småskaliga och möter utmaningar som liknar de som startupbolag ställs inför, medan koncernen som helhet har samma typ av utmaningar som stora internationella verksamheter.

Söderberg & Partners påbörjade sin satsning inom området Compensation & Benefits redan år 2010, då Söderberg & Partners Förmåner AB bildades. År 2017 inleddes en fördjupad satsning genom starten av Compensation & Benefits AB och rekrytering av Magnus Gewert.

Under de 18 månader den nya satsningen har pågått har Söderberg & Partners klivit in som delägare i en rad digitala bolag med koppling till affärsområdet; Heartpace, Learnster och Novare Pay. Heartpace erbjuder ett digitalt performanceverktyg för att hjälpa chefer och medarbetare att bryta ned affärsstrategier till mål och aktiviteter på grupp- och individnivå. Learnster omfattar en digital lärplattform, det vill säga infrastruktur för effektiv kunskapsöverföring och lärande till medarbetar, kunder och intressenter. Novare Pay har som inriktning är ge benchmark för ersättningar och förmåner och revidera löneprocesser och hantera incentiveprogram.

– Vi har dels sett att de bolagen kan lösa Söderberg & Partners egna behov. Dessutom kan de bidra till att förenkla för våra kunder, säger Magnus Gewert.

Hur ser planerna ut framåt i tiden för affärsområdet?

– Fokus ligger nu på att utveckla koncernens olika systemstöd så att de kan interagera med varandra i ökad omfattning och därmed förädla kundernas input utifrån gällande uppdragsavtal. Exempelvis kan lönekartläggningar, headcounts och prediktiva analyser kopplat till personalkostnader produceras som biprodukter, eftersom all information redan finns i systemen. Vi kan bidra till att lösa arbetsgivares utmaningar genom digitala systemstöd och administration, och kan erbjuda experter som analytiker, aktuarier, rådgivare och utbildare, säger Magnus Gewert.

– Målet framöver är att erbjuda våra systemlösningar i övriga Norden och Europa. Sverige ligger i framkant inom detta område på grund av vår höga digitala penetrering, och bolag som Learnster och Heartpace sitter redan nu i förhandlingar med kunder i och utanför Norden. Intresset för att skapa konkurrensförsprång har ökat och insikten att digitala lösningar bidrar till förståelse och engagemang kring medarbetarens uppdrag, finns nu även i Europa. Detta betyder en spännande framtid för Söderberg & Partners affärsområde Compensation & Benefits.

2 november, 2018
Gunnar Loxdal

HD meddelade PT i mål om trafikskadeersättning från Zurich

12 timmar Läs mer
Annika Saramies in i styrelsen för pensionsutmanaren Advinans
13 timmar Läs mer
PRENUMERERA GRATIS!
FÅ NYHETERNA DIREKT I INKORGEN
Folksam: Barnsäkerheten är eftersatt i husbilar
13 timmar Läs mer

Mats Langensjös radikala förslag om förvalet i premiepensionen

17 timmar Läs mer
AMF lovar att investera minst 2 Mdr kr i Traton
18 timmar Läs mer
"Eh, så att försäkra min sons EU-moppe kostar mer än att försäkra min bil och mitt hus????????????? Jag är i fel bransch."
Johan Ingerö, policyansvarig i Kristdemokraternas partiledarstab, på Twitter. Efter visst letande hittade han en försäkring som var billigare än villaförsäkringen men inte billigare än bilförsäkringen.
Lars-Åke Norling lämnar Kinnevik för att bli VD för Nordnet
18 timmar Läs mer
Futurpension — nya namnet på Danica Pension efter försäljningen
3 dagar Läs mer
FI beslutar på tisdag om sanktion mot finansiellt företag
3 dagar Läs mer
Förmedlare tvingas böta 50 000 kr för sent inlämnad årsredovisning
3 dagar Läs mer
LF: Vattenfelsbrytare kan förhindra vattenskador
3 dagar Läs mer
FM Global Insurance flyttar till Nybrogatan i Stockholm
3 dagar Läs mer