Skandia: Så får vi ned antalet sjukskrivna för psykisk ohälsa

Skandias koncernchef Frans Lindelöw och hälsostrategen Kristina Hagström skriver i en debattartikel i Svenska Dagbladet att ett landsomfattande förebyggande arbete mot psykisk ohälsa skulle kunna frigöra resurser motsvarande löner till fler än 25 000 sjuksköterskor

Debattartikeln anknyter till den rapport som presenterades i oktober, som rör de samlade kostnaderna för sjukskrivningarna i samhället.

Författarna till artikeln menar att  den kraftigt ökande andelen sjukskrivningar som beror på psykisk ohälsa en av de stora utmaningarna på hälso- och sjukvårdsområdet. År 2010 berodde 28 procent av sjukskrivningarna på psykisk ohälsa – år 2017 hade andelen ökat till 45 procent.

Men den negativa utvecklingen kan motverkas med hjälp av arbete som förebygger psykisk ohälsa, framhålls det i debattartikeln.

– Vår rapport visar att om sjukskrivningarna som beror på psykisk ohälsa minskade med en tredjedel skulle samhället kunna spara hela 10 miljarder kronor per år. Medel som till exempel kan användas till kraftigt förkortade vårdköer eller till löner för 25 000 sjuksköterskor, heter det i artikeln.

Här är länken till debattartikeln i Svenska Dagbladet. 

6 november, 2018
Gunnar Loxdal