Combined ratio för If i Sverige sjönk till 78,4 procent under 3Q

Combined ratio för If i Sverige minskade under tredje kvartalet i år till 78,4 procent, jämfört med 83,1 procent under tredje kvartalet i fjol. Det framgår av Sampos kvartalsrapport under onsdagen. Förbättringen beror på lägre skadekostnader. 

Räknat på årets nio första månader uppgick combined ratio för If i Sverige till 79,0 (85,4) procent.

Under tredje kvartalet i år uppgick hela Ifs vinst efter skatt till 211 miljoner euro, framgår det av. Det är en ökning jämfört med motsvarande period 2017 då Ifs vinst låg på 202 miljoner euro. Combined ratio för hela If under kvartalet uppgick till 85,8 procent vilket är en ökning från 84,8 procent tredje kvartalet 2017. Förändringen beror på att skadekostnaderna totalt sett ökat något. Samtidigt minskade premieintäkten med 2 procent till 865 (881) miljoner euro, vilket i första hand beror på valutaeffekter.

De nio första månaderna ökade vinsten i If efter skatt till 626 (603) miljoner euro. Premieintäkten sjönk med 1 procent till 3 429 (3 462) miljoner euro. Räknat i lokala valutor har premieintäkterna istället ökat med 3 procent. Combined ratio förbättrades något till 85,8 (85,9) procent. Bedömningen är att combined ratio ska hålla sig inom spannet 85-87 procent för helåret.

Av Sampos kvartalsrapport framgår också att If den 5 november beslutade att betala en aktieutdelning på 7 miljarder kronor till Sampo.

Topdanmark, där Sampo är största ägare med 46,7 procent av aktierna, hade under kvartalet en premievolym på 544 miljoner euro och uppvisade ett combined ratio i sakrörelsen på 79,9 procent. Under årets nio första månader uppgick premieintäkten i Topdanmark till 1 908 miljoner euro och combined ratio låg på 82,7 procent. Inga jämförelsetal finns från föregående år eftersom Topdanmark konsoliderades i Sampo först i september 2017.

För Sampo som helhet sjönk vinsten efter skatt under kvartalet med 63 procent jämfört med motsvarande period föregående år, till 414 ( 1 123) miljoner euro. Nedgången beror i första hand på förändrade bokföringsprinciper för Topdanmark som påverkade bolaget kraftigt positivt under tredje kvartalet 2017. Räknat på årets nio första månader uppgick vinsten efter skatt i Sampo till 1 397 miljoner euro, motsvarande en nedgång med 25 procent jämfört med föregående år då vinsten uppgick till 1 875 miljoner euro.

Här kan du läsa Sampos hela kvartalsrapport. 

7 november, 2018
Gunnar Loxdal

Riksdagsbeslut i går om flytträtten och tjänstepensionsföretagen

18 timmar Läs mer
Regeringsbeslut i dag: Inkomstpensionen ökar med 2,1%
10 timmar Läs mer
PRENUMERERA GRATIS!
FÅ NYHETERNA DIREKT I INKORGEN
1 000 skadas svårt i vintertrafiken — If uppmanar till däckbyte
17 timmar Läs mer

KKV siktar på ställningstagande i Söderbergsärendet före jul

1 dag Läs mer
Bliwa: Anställda vill ha trygghet — inte tjänstebil och optioner
15 timmar Läs mer
"Alarmismen riskerar att skapa ångest och frustration snarare än medvetenhet och sparglädje."
Alectas pensionsekonom Staffan Ström gör ett inlägg i pennfajten med Skandia m fl i "skrämselpropaganda-debatten".
Richard Nilsson utsedd till ny tillväxtchef i Säkrakoncernen
19 timmar Läs mer
Konkurrensverket lade ned utredningen mot Svedea och AIG
1 dag Läs mer
Region Stockholm söker VDS-, ansvars- och terrorismförsäkring
1 dag Läs mer
Marsh förlorade i kammarrrätten i miljontvist om momsbetalning
1 dag Läs mer
Ålderspensionssystemet tar från de fattiga och ger till de rika
1 dag Läs mer
INSR:s combined ratio sjönk till 94,8 procent tredje kvartalet
1 dag Läs mer