Combined ratio för If i Sverige sjönk till 78,4 procent under 3Q

Combined ratio för If i Sverige minskade under tredje kvartalet i år till 78,4 procent, jämfört med 83,1 procent under tredje kvartalet i fjol. Det framgår av Sampos kvartalsrapport under onsdagen. Förbättringen beror på lägre skadekostnader. 

Räknat på årets nio första månader uppgick combined ratio för If i Sverige till 79,0 (85,4) procent.

Under tredje kvartalet i år uppgick hela Ifs vinst efter skatt till 211 miljoner euro, framgår det av. Det är en ökning jämfört med motsvarande period 2017 då Ifs vinst låg på 202 miljoner euro. Combined ratio för hela If under kvartalet uppgick till 85,8 procent vilket är en ökning från 84,8 procent tredje kvartalet 2017. Förändringen beror på att skadekostnaderna totalt sett ökat något. Samtidigt minskade premieintäkten med 2 procent till 865 (881) miljoner euro, vilket i första hand beror på valutaeffekter.

De nio första månaderna ökade vinsten i If efter skatt till 626 (603) miljoner euro. Premieintäkten sjönk med 1 procent till 3 429 (3 462) miljoner euro. Räknat i lokala valutor har premieintäkterna istället ökat med 3 procent. Combined ratio förbättrades något till 85,8 (85,9) procent. Bedömningen är att combined ratio ska hålla sig inom spannet 85-87 procent för helåret.

Av Sampos kvartalsrapport framgår också att If den 5 november beslutade att betala en aktieutdelning på 7 miljarder kronor till Sampo.

Topdanmark, där Sampo är största ägare med 46,7 procent av aktierna, hade under kvartalet en premievolym på 544 miljoner euro och uppvisade ett combined ratio i sakrörelsen på 79,9 procent. Under årets nio första månader uppgick premieintäkten i Topdanmark till 1 908 miljoner euro och combined ratio låg på 82,7 procent. Inga jämförelsetal finns från föregående år eftersom Topdanmark konsoliderades i Sampo först i september 2017.

För Sampo som helhet sjönk vinsten efter skatt under kvartalet med 63 procent jämfört med motsvarande period föregående år, till 414 ( 1 123) miljoner euro. Nedgången beror i första hand på förändrade bokföringsprinciper för Topdanmark som påverkade bolaget kraftigt positivt under tredje kvartalet 2017. Räknat på årets nio första månader uppgick vinsten efter skatt i Sampo till 1 397 miljoner euro, motsvarande en nedgång med 25 procent jämfört med föregående år då vinsten uppgick till 1 875 miljoner euro.

Här kan du läsa Sampos hela kvartalsrapport. 

7 november, 2018
Gunnar Loxdal

HD meddelade PT i mål om trafikskadeersättning från Zurich

13 timmar Läs mer
Annika Saramies in i styrelsen för pensionsutmanaren Advinans
14 timmar Läs mer
PRENUMERERA GRATIS!
FÅ NYHETERNA DIREKT I INKORGEN
Folksam: Barnsäkerheten är eftersatt i husbilar
14 timmar Läs mer

Mats Langensjös radikala förslag om förvalet i premiepensionen

18 timmar Läs mer
AMF lovar att investera minst 2 Mdr kr i Traton
18 timmar Läs mer
"... uppbyggnaden av Alecta och AMF onekligen skapat finansiella giganter som inte direkt passar in i en nyliberal dröm."
Janerik Larsson, seniorrådgivare till kommunikationsföretaget Prime och Stiftelsen Fritt Näringsliv, i tidningen Arbetsmarknadsnytt
Lars-Åke Norling lämnar Kinnevik för att bli VD för Nordnet
19 timmar Läs mer
Futurpension — nya namnet på Danica Pension efter försäljningen
3 dagar Läs mer
FI beslutar på tisdag om sanktion mot finansiellt företag
3 dagar Läs mer
Förmedlare tvingas böta 50 000 kr för sent inlämnad årsredovisning
3 dagar Läs mer
LF: Vattenfelsbrytare kan förhindra vattenskador
3 dagar Läs mer
FM Global Insurance flyttar till Nybrogatan i Stockholm
3 dagar Läs mer