Combined ratio för If i Sverige sjönk till 78,4 procent under 3Q

Combined ratio för If i Sverige minskade under tredje kvartalet i år till 78,4 procent, jämfört med 83,1 procent under tredje kvartalet i fjol. Det framgår av Sampos kvartalsrapport under onsdagen. Förbättringen beror på lägre skadekostnader. 

Räknat på årets nio första månader uppgick combined ratio för If i Sverige till 79,0 (85,4) procent.

Under tredje kvartalet i år uppgick hela Ifs vinst efter skatt till 211 miljoner euro, framgår det av. Det är en ökning jämfört med motsvarande period 2017 då Ifs vinst låg på 202 miljoner euro. Combined ratio för hela If under kvartalet uppgick till 85,8 procent vilket är en ökning från 84,8 procent tredje kvartalet 2017. Förändringen beror på att skadekostnaderna totalt sett ökat något. Samtidigt minskade premieintäkten med 2 procent till 865 (881) miljoner euro, vilket i första hand beror på valutaeffekter.

De nio första månaderna ökade vinsten i If efter skatt till 626 (603) miljoner euro. Premieintäkten sjönk med 1 procent till 3 429 (3 462) miljoner euro. Räknat i lokala valutor har premieintäkterna istället ökat med 3 procent. Combined ratio förbättrades något till 85,8 (85,9) procent. Bedömningen är att combined ratio ska hålla sig inom spannet 85-87 procent för helåret.

Av Sampos kvartalsrapport framgår också att If den 5 november beslutade att betala en aktieutdelning på 7 miljarder kronor till Sampo.

Topdanmark, där Sampo är största ägare med 46,7 procent av aktierna, hade under kvartalet en premievolym på 544 miljoner euro och uppvisade ett combined ratio i sakrörelsen på 79,9 procent. Under årets nio första månader uppgick premieintäkten i Topdanmark till 1 908 miljoner euro och combined ratio låg på 82,7 procent. Inga jämförelsetal finns från föregående år eftersom Topdanmark konsoliderades i Sampo först i september 2017.

För Sampo som helhet sjönk vinsten efter skatt under kvartalet med 63 procent jämfört med motsvarande period föregående år, till 414 ( 1 123) miljoner euro. Nedgången beror i första hand på förändrade bokföringsprinciper för Topdanmark som påverkade bolaget kraftigt positivt under tredje kvartalet 2017. Räknat på årets nio första månader uppgick vinsten efter skatt i Sampo till 1 397 miljoner euro, motsvarande en nedgång med 25 procent jämfört med föregående år då vinsten uppgick till 1 875 miljoner euro.

Här kan du läsa Sampos hela kvartalsrapport. 

7 november, 2018
Gunnar Loxdal

Nu har Eir Försäkring fått koncession av Finansinspektionen

18 timmar Läs mer
Eric Leijonram utsågs till ny chefsjurist på Finansinspektionen
2 timmar Läs mer
PRENUMERERA GRATIS!
FÅ NYHETERNA DIREKT I INKORGEN
Folksam satsar mer på rekrytering av ny kompetens på techområdet
2 timmar Läs mer

Lärarförsäkringar väljer Bliwa för sjukvårdsförsäkringen

22 timmar Läs mer
Pensionsmyndighetens nya tumregler för nivån på din pension
20 timmar Läs mer
"Försäkringsbranschen är en ekonomisk gigant, men trots det sätter den inget påtagligt avtryck vare sig i Antikrundan, i människors karriärdrömmar eller i det offentliga samtalet."
Håkan Svärdman resonerar i Dagens Arena om varför få människor engagerar sig i sin försäkring.
Isabella Hugosson återvänder till Dahlgren & Partners
21 timmar Läs mer
Göran Stille går från ordförande till VD i Stadshypotek AB
1 dag Läs mer
If: Föräldrarnas brist på trafikvett ett växande problem vid skolorna
1 dag Läs mer
Björn Savén vann i miljardtvist om skatt på kapitalförsäkring
3 dagar Läs mer
Folksam: Taxiförare är sämst på att följa fartbegränsningar
3 dagar Läs mer
Länsförsäkringar: Lastbilsförare är starkare psykiskt än fysiskt
3 dagar Läs mer